Till Mälardrottningens försvar

Klockan är två på natten. Dagen innan har den första snön fallit över Enköping och ligger nu kvar på trätopparna. Det är kallt i luften.
Ledningskompaniet från Ledningsplatsbataljonen är på jobbet och förbereder förflyttning till Stockholm. I morgon bitti ska en rörlig ledningsplats grupperas framför Karlbergs slott. Tillsammans med Livgardet ska de öva försvar av Mälardrottningen - Stockholm.

Ledningsregementet övar i Stockholm Foto: Erica Jonsson/Försvarsmakten
Ledningskompaniet lastar av ledningscontainrar vid Karlbergs Slott Foto: Johannes Breitholtz/Försvarsmakten
Stabstälten upprättas. Foto: Johannes Breitholtz/Försvarsmakten
Omgruppering till Stadshuset planeras. Foto: Erica Jonsson/Försvarsmakten
Det är bitvis trångt inne i Stockholm. Foto: Erica Jonsson/Försvarsmakten
Stadshuset får besök. Foto: Erica Jonsson/Försvarsmakten

I det första gryningsljuset är kompaniet på plats. Ett hundratal soldater och ett tjugotal fordon.  Framför Karlbergs slott växer snabbt ledningsplatsen fram. Tälten kommer på plats, de värms upp och sedan kan någon tända lyset. Ledningscontainrar lastas av och ledningssystemen kopplas in. I  ledningsplatsen ska officerare från Militärregion Mitt övas i operationsledning. Utöver Ledningsregementet deltar även personal ur Livgardet i den övade insatsen, totalt 600 officerare och soldater.

 Att öva med så mycket militär personal inne i Sveriges huvudstad är inget som hör till normalbilden, men syftet är tydligt; Stockholm, och dess samhällsviktiga infrastruktur ska försvaras i händelse av väpnat angrepp och det måste övas.

 På flera andra platser i Stockholm city pågår annan aktivitet. Livgardets Livbataljon övar försvar av Sveriges Riksdag och Regering och 7 bataljonen grupperar vid andra strategiskt viktiga skyddsobjekt i Stockholm. Men detta märks väldigt lite på Karlberg. Här handlar aktiviteten mest om att ordna för staben så att de får de bästa förutsättningarna att leda operationen.

 Det är trångt längs Norr Mälarstrand. Staben har bestämt sig för att omgruppera till Stockholms stadshus närmare city och Ledningskompaniet provåker resvägen. Parkerade bilar och varutransporter gör det svårare för stridsfordonsförarna att ta sig fram. Ibland har de inte många centimeter till godo. Trots att några förare aldrig har kört sitt fordon i stadstrafik tidigare så ger de ett säkert intryck. Stockholmarna ler, barnen vinkar och hundratals mobiltelefoner höjs för att föreviga ögonblicket.

 När soldaterna är tillbaka vid ledningsplatsen väntar en stridsportion, vila och kanske ett samtal hem till familjen. I morgon bitti klockan 4 väntar en ny dag till Mälardrottningens försvar.

 

 

Fakta:

På grund av att den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde har försämrats har Riksdag och Regering anslagit mer pengar till övningsverksamhet.

Förbanden i Mälardalen har fått del av övningsanslaget. Övning Mälardrottningen är en övning där Lednigsregementet och Livgardet får möjlighet att öva tillsammans med Militärregion Mitt.

Målet med övningen är att  höja beredskapen och kompetensen inför oväntade händelser.

 I övningen ingår 11. Ledningsplatsbataljonen och 12 sambandsbataljonen från Ledningsregementet.

Livbataljonen och 7. bataljonen från Livgardet samt stabsofficerare ur Militärregion Mitt.