Spindlarna i nätet

I Nordic Battlegroup 15 ingår en mängd olika förband från sju olika länder. Oftast är de geografiskt utspridda men alla är de beroende av varandra för att kunna lösa sina uppgifter. Att kunna kommunicera trots avstånd blir ett måste.

En anslutningsnod är ett fordon med antenn på taket som snabbt går att köra ut till just den plats där förbandet som behöver ett fungerande samband för tillfället finns. Foto: Olov Norrgren/Försvarsmakten
Tim Svensson, gruppchef för en av anslutningsnoderna. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Kristoffer Björklund är operatör och kulspruteskytt i en av anslutningsnoderna. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Jean-Christophe Österman är operatör inom specialsambandsgruppen och arbetar med att gruppera olika system genom exempelvis radiolänk eller satellit. Han är nöjd med sin grupps insats under övningen men hade önskat få lite mer uppgifter. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten

38 personer som till vardags arbetar på 12:e sambandsbataljonen på Ledningsregementet i Enköping utgör nu sambandsplutonen inom NBG. De har till uppgift att se till att alla förband kan kommunicera med varandra.

– Förbanden kan själva lösa sitt interna samband men det är vi som kopplar ihop dem med varandra. Till det har vi flera system att välja på, alltifrån kortvågsradio till satellitkommunikation. Vi ser till att näten binds ihop vilket gör att cheferna kan kommunicera med sina olika enheter och förband, säger Erik Carlsson, plutonchef för sambandsplutonen.

Olika kompetenser och materielsystem

Sambandsplutonen består av personal från tre olika kompanier som till sin pluton i NBG tillför olika kompetenser och materielsystem. En del arbetar med fjärrsamband. De kan förbinda olika camper eller länder med varandra, exempelvis en enhet i Sverige med en enhet i ett insatsområde någonstans i världen. En annan del jobbar med specialsamband som förbinder delar inom en camp med varandra. Den tredje delen utgörs av ett antal anslutningsnoder vilka har till uppgift att stödja manöverförband eller andra typer av förband som inte själva har förmåga att kommunicera på längre avstånd.

– Vår grupp har under övningen haft till uppgift att understödja det irländska underrättelseförbandet i NBG, ISTAR, med samband så att de genom tal kan kommunicera tillbaka till basen när de är ute och rullar någonstans, säger Tim Svensson, gruppchef för en av anslutningsnoderna.

Samarbetsviljan god

Under övningen är sambandsplutonen utspridd över hela övningsområdet, från Uppsala till Hagshult i Småland och arbetar med i stort sett samtliga enheter på olika sätt.

– Samverkan fungerar bra. Vi har många likheter i våra sätt att jobba men också en del skillnader. Språket är en av dem. Det blir extra tydligt när vi kommunicerar med varandra över radion där kanske dessutom mottagningen är dålig. Att då försöka förstå våra irländska kollegor exempelvis när de pratar snabbt och med tydlig accent blir en utmaning. Men samverkan och samarbetsviljan är god oss alla emellan och gemensamt kommer vi fram till hur vi ska överbrygga våra skillnader, säger Tim Svensson.

Lugn i magen

Under nästa år kommer sambandsplutonen att återgå till sina ordinarie befattningar på Ledningsregementet samtidigt som de står i beredskap att åka ut någonstans i världen.

– Vi sattes upp i januari i år. Sedan dess har vi genomfört utbildning och nu är vi inne i slutskedet av våra förberedelser. Vi har haft problem med sena materielsystem men försökt göra det bästa av situationen. Överlag är jag lugn i magen om man ser till mina soldaters utbildningsståndpunkt kopplat till den uppgift vi ska lösa, säger Erik Carlsson.