Marinövning höst

Under perioden 10-16 november, deltar Amfibieregementet i Marinens höstövning. Övningen kommer att genomföras på Ostkusten där cirka 1100 soldater, sjömän och officerare kommer att delta.

Svävare och andra fartyg och båtar ur förbandet, kommer att röra sig kring Stockholms södra och mellersta skärgård Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Syfte med övningen är bland annat att upprätthålla och utveckla marinens förmågor att verka inom ramen för hela konfliktskalan.

Amfibieregementet kommer att öva i områden kring Muskö i söder upp till Korsö i norr. Förbandet kommer att förflytta sig i olika skärgårdsområden med bland annat stridsbåtar och svävare. Förflyttningar på land kommer också att genomföras. Det kommer att förekomma moment med både lös-och skarpsskjutning.

Förbandets tidvis anställda soldater (GSS/T), har också kallats in för att delta i höstövningen. Redan under lördagen den 8 november, rykte därför ett hundratal soldater in. Att som GSS/T, delta i övningen är viktig för individens utveckling, men också viktig ur ett förbandsperepsektiv.