Försvarsmaktens underrättelseoperation fortsätter

Den underrättelseoperation med fartyg, båtar, helikoptrar, ledningsförband samt soldater ur amfibieregementet och Hemvärnet som redovisades igår fortsätter under lördagen. Syftet är att försöka konstatera om det pågår eller har pågått en främmande undervattensverksamhet i aktuellt område.

Operationsområdet kan nu definieras.
− Efter nattens arbete fokuserar vi på ett område i Stockholms mellersta skärgård och de yttre farlederna säger kommendör Jonas Wikström, Försvarsmaktens operationsledare.

Försvarsmakten avser inte att under pågående operation kommentera var, hur eller vilka enheter som disponeras i detalj av operativa skäl.

Preliminärt avser Försvarsmakten under eftermiddagen återkomma vid ett pressmöte med ytterligare information såvida inte någon särskild händelse inträffar dessförinnan.