Real life support under Swefinex 14

En bra bit nere under markytan i ett bergrum i södra Sverige håller marinens basbataljon till under Swefinex 14. Härifrån styrs de delar av övningsverksamheten som består av logistik, transport, och skyddsverksamhet.

Förmiddagsfika för stabspersonalen på basbataljonen inne i berget. En liten bukett påminner om våren ett 40-tal meter upp. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Bergrummet började byggas under 1900-talet och den period då atombomben var det hot som man behövde skydd mot. När det stod klart jobbade försvarsmaktspersonal i skift, dygnet runt, men succesivt  har verksamheten i berget flyttat ut till andra platser.

Under övningen Swefinex 14 har dock basbataljonens stab flyttat in. Det är förvisso tillfälligt men Lars Ågren, ledningssystemsofficer, menar att bergrummet är en lämplig plats för den här typen av stabsverksamhet även till vardags och han skulle gärna se att verksamheten flyttades hit permanent.

- Utrymmet är väl tilltaget och all infrastruktur som vi behöver finns här, säger Lars Ågren.

Ett väloljat maskineri

Swefinex 14 startade för en vecka sedan men för personalen på Basbataljonen har förberedelserna varit igång länge.  

- Eftersom detta är vår enda övning under året måste vi ta tillfället i akt och göra ett noggrant förarbete så att vi får ut så mycket som möjligt av den, berättar taktikofficer Tony Ahlbeck, som jobbat de senaste fyra månaderna med att planera för övningen.

Tony är en av tre personer som har rollen som Battle Watch Captain för just Basbataljonen under övningen. Det betyder att han har den samlande bilden över all verksamhet som bataljonen ansvarar för. Det kan sammanfattas som grundläggande serviceuppgifter som kanske märks först om de inte fungerar som tänkt. Då blir det stopp i hela övningsverksamheten.

 - Förenklat sköter basbataljonen all service som utförs åt de stridande förbanden, säger Tony. Vi är indelade i tre kompanier:
1) Logistikkompaniet hanterar inköp och planerar transporter. Inom 24 timmar ska exempelvis reservdelar och bränsle kunna levereras.
2) Basskyddskompaniet ser bland annat till att hamnar och landområden är säkra innan fartyg och markbundna enheter anländer.
3) Ekipagekompaniet är de som utför de faktiska transporterna till land och sjöss.
För att kunna utföra sina uppgifter finns ett antal terrängbilar, lastbilar, tross- och stridsbåtar till förfogande. Arbetet koordineras av stabsperonsonalen i berget, för att så effektivt och miljömässigt som möjligt transportera allt från mat, vapen och människor till olika platser under övningen.

Tillfällig bas

Eftersom den marina övningen Swefinex 14 framförallt genomförs i vattnen kring Gotland och Smålands- och Östgötakusten så har man byggt en tillfällig bas i den delen av skärgården. När ett örlogsfartyg kastar loss har man förnödenheter som räcker i cirka tre dygn, därefter måste man gå in och bunkra. Då förenklar och kortar det ner ledtiderna mycket genom att ha en bas nära de övande fartygen.

Håkan Nilsson som är chef över marina basbataljonen menar att det svåraste för hans bataljon är att de egna interna övningsmålen ofta får stå tillbaks för att lösa faktiska behov.
Däremot är han mycket glad över att hela bataljonen är med i övningen denna gång.

- Det vi utför är verkligen Real Life Support. Det är bara ett fåtal personer som utför ordinarie vaktuppdrag som inte är med i Swefinex 14, säger Håkan Nilsson.