”En mycket bra insats”

Under Viking 14 har samarbetet mellan civila, militärer och poliser varit i fokus. Men samverkan har även skett på andra sätt – som mellan regementen. I Ledningsregementens lokaler i Enköping har ungefär 35 livgardister befunnit sig under övningen för att bidra till att skapa lugn och ro i det fiktiva området Bogaland.

Livgardist under Viking 14
Livgardist under Viking 14
Grethe Stensland arbetar som genderrådgivare på Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) på Swedint i vanliga fall. Under Viking har hon haft samma roll som i vanliga yrkeslivet. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten
Conny hansen med kollegor
I övningen deltog såväl Nato som FN. Här syns vad som utgjorde FN:s högkvarter och där Swedints Conny Hansen hade sin arbetsplats under övningen. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten
Livgardist under Viking 14
Petter Wahlgren är vanligtvis lärare nationell verksamhet på Swedint, men under Viking har han haft andra arbetsuppgifter. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten
ÖB under Viking 14
Sveriges ÖB Sverker Göransson deltog i Viking 14. Han spelade rollen som chef för Natostyrkan i Bogaland. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten
Livgardister under Viking 14
Telefonen ringer. Strax därefter behöver Thomas Gillman rusa iväg till en presskonferens då det skett en olycka i Bogaland. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten
Livgardister under Viking 14
I en av kuberna arbetade ett helt gäng med livgardister. Såväl 14:e och 15:e militärpoliskompaniet och 13:e säkerhetsbataljon var på plats i Enköping. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten
Livgardister under Viking 14
Joint Exercise Center Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten
Folk i sal under Viking 14
Joint Exercise Center Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

Viking 14 går mot avslut. Enköping har varit huvudsiten för den internationella övningen och totalt har cirka 1 200 deltagare från hela världen varit på plats i Ledningsregementets lokaler. I ett av rummen har Jonny Börjesson som till vardags arbetar på Swedint huserat. Hans erfarenhet av stabsmetodik och kunskap om hur man genomför verksamhet i militära sammanhang gjorde honom till chefsmentor under övningen, vilket har inneburit att han lett de mentorer som har stöttat en del av de officerare som deltagit i övningen.

- Jag har internationell erfarenhet så jag har sett sådana här scenarion med egna ögon och vet hur det fungerar, säger Jonny Börjesson.

Scenariot är den konflikt som pågått i det fiktiva området Bogaland där den virtuella övningen Viking utspelat sig. För att ha kunnat hantera konflikten på bästa möjliga sätt har samverkan och koordinering varit viktiga funktioner under övningen. Såväl Livgardets som Swedints personal har varit engagerade i ett stort antal olika kompetensområden. Dels i den styrka Jonny Börjesson har tillhört som kallas United Nations Force Headquarter (UNFQ) och som lett alla FN-styrkor i Bogaland. Flera livgardister har också haft roller i vad som kallas Joint Exercise Control (JEC), där bland andra många höga chefer har suttit och gett order i övningen. Den östafrikanska fredsstyrkan, kallad Eastern Africa Standby Force på engelska (EASF), som övats och utbildas av Swedint, har under övningen ingått i FN:s militära styrkor med rapporteringsansvar till bland annat Jonny Börjessons styrka UNFQ.

Förutom högre chefer har även andra livgardister arbetat i Joint Exercise Control, som Swedints Petter Wahlgren som har titulerat sig Tyr-operatör under övningen.

- Vi har styrt förbanden i dataprogrammet Tyr som vi använt under Viking 14. Min uppgift har varit att leda förbanden rätt i den virtuella världen, säger Petter Wahlgren.

De som styr spelet

Då Viking är en internationell övning är engelska det språk som brukats under övningen, såväl mellan deltagare som i det skrivna språket. Thomas Gillman har gjort som alla andra, kommunicerat på engelska vilket är en nödvändighet när de närmsta kollegorna har varit från andra länder. Thomas Gillman, hemmahörande även han på Swedint, har suttit i vad som kallas Joint Exercise Center som är det ställe som har styrt hela spelet och dess scenario. De har planerat och följt alla inspel som handlat om FN:s militära förband, som exempelvis den östafrikanska fredsstyrkan (EASF) som suttit i huset bredvid och styrt sin styrka från sina datorskärmar.

- Exempelvis om de har behövt möta eller samverka med någon annan part, då har jag förberett dem och koordinerat dem, förklarar Thomas Gillman.

Viking 14 är slut

Officiella slutdatumet för Viking 14 är 10 april men redan den 9 april slutade den virtuella delen av övningen på samtliga siter. Den sista dagen ägnas åt avveckling av siterna och hemtransport för deltagarna. Lena Persson Herlitz, ansvarig för siten i Kungsängen och tillika chef för Swedint är mycket nöjd med den östafrikanska fredsstyrkans, Livgardets och Swedints insats såväl i Kungsängen som i Enköping.

- Alla har gjort en mycket professionell insats och högst påtagligt medverkat till att övningens målsättning har uppnåtts. Samverkan och koordinering mellan militära, civila och polisiära resurser i ett insatsområde är nyckeln till framgång, säger Lena Persson Herlitz.