Skjutfält och avlysningar

På Försvarsmaktens övnings- och skjutfält övar vi och skjuter med skarp ammunition. Därför är det viktigt att du tar Försvarsmaktens varningsskyltar, avspärrningar och anslag på största allvar. Det är alltid informationen på plats som gäller.

Varningsskylt för Försvarsmaktens övnings- och skjutfält.
Bilden visar exempel på hur varningsskyltarna, vid övnings- och skjutfälten, ser ut. Foto: Försvarsmakten

Om du befinner dig på något av övnings- eller skjutfälten bör du tänka på att det kan finnas odetonerad ammunition på marken och på grund av det kan råda särskilda restriktioner, exempelvis permanent eldningsförbud. Det är upp till dig som besökare att informera dig om de risker och styrningar som framgår av informationstavlorna och skyltarna på plats.

När fälten är avlysta råder det alltid tillträdesförbud, enligt Skyddslagen (2010:305).

Respektive förband publicerar regelbundet information om avlysningar och skjutvarningar på denna webbplats. Informationstavlorna på plats talar också om ifall fälten är avlysta och inte får beträdas.

Observera att verksamheten kan ändras med kort varsel. Det är alltid informationstavlorna på plats som gäller i första hand.

Att bryta mot ett tillträdesförbud kan innebära livsfara och leder till omhändertagande och polisanmälan.