Grundutbildning med värnplikt

Grundutbildningen på Upplands flygflottilj, F 16, är nio månader och de värnpliktiga utbildas vid 5:e Basenheten.

Värnpliktiga genomför vapenexercis
Värnpliktiga genomför vapenexercis
Värnpliktiga vid Upplands flygflottilj lär känna sina vapen under utbildningens första dagar. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Vägen in

När du fyller 18 år får du ett brev från Plikt- och prövningsverket med information om mönstring och mönstringsunderlag. Mönstringsunderlaget fyller du i på webben och efter det kan du bli kallad till mönstring. Blir du kallad är du skyldig att enligt lagen om totalförsvarsplikt genomföra mönstringen. Den sker hos Plikt- och prövningsverket där du får genomföra ett antal tester.

Plikt- och prövningsverket bedömer om du ska genomföra värnplikt. Hos mönstringsförrättaren som du träffar vid mönstringen kan du, beroende på dina testresultat, få möjlighet att påverka vilken befattning du kommer att utbildas mot och vilket förband du hamnar på.

I Befattningsguiden hittar du information om Försvarsmaktens olika befattningar.

Om du inte blivit uttagen till mönstring eller är äldre än 18 år kan du söka frivilligt till värnplikten även om du inte fått mönstringsunderlaget eller blivit kallad till mönstring. Att söka frivilligt gör du här.

Innan du rycker in skickas det ut ett välkomstbrev via Mina sidor på plikt- och prövningsverket. I välkomstbrevet finns mycket information gällande inryck, vad man behöver ha med sig inför inryck samt svar på de flesta frågor.
Här hittar du vanliga frågor och svar om grundutbildningen.

 

Under utbildningen

Under den militära grundutbildningen kallas du värnpliktig. De tre första månaderna är utbildningen densamma för alla Försvarsmaktens värnpliktiga, därefter specialiserar du dig inom den befattning du utbildar dig till. Under utbildningen kommer du att utvecklas både genom praktiska och teoretiska övningar, där flera äger rum i fält. I slutet av din grundutbildning kommer du att delta i en eller flera slutövningar där du agerar i den befattning du har utbildats till.

Du som genomför grundutbildningen omfattas av lagen om totalförsvarsplikt. Utbildningen är därför kostnadsfri. Läs mer här.

Samtalsstöd erbjuds hos vår personalvårdskonsulent för de värnpliktiga som behöver det.

Efter grundutbildningen

Efter värnplikten har du möjlighet att fortsätta din karriär i Försvarsmakten. Du kan söka jobb som heltids- eller deltidsanställd soldat på Upplands flygflottilj F16 likväl som vid andra förband. Det finns också möjlighet att söka skola och bli officer eller utbilda dig inom olika specialistområden. Efter avslutad utbildning blir du krigsplacerad inom den befattning du utbildats till. Läs mer om karriärmöjligheter i Försvarsmakten här.

 

Kommande grundutbildning

Information om kommande utbildningsstarter med värnplikt hittar du här.

 

Följ oss i sociala medier

Följ oss gärna i sociala medier för att få en inblick i vår vardag! Vi finns på Facebook och på Instagram.

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring grundutbildningen på Upplands flygflottilj, kontakta grundutbildningskompaniet på f16-51gukomp@mil.se eller rekryteringspersonalen på F16-rekrytering@mil.se.

Information om mönstringsunderlag och mönstring finns hos Plikt- och prövningsverket.

Fakta Upplands flygflottilj - F 16
  • Förkortning: F 16
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 750
Så har vi räknat