• Förkortning: F 16
  • Telefon: 018 - 19 60 00
  • E-post:
  • Adress: Box 645
  • Postnummer: 751 27
  • Ort: Uppsala
  • Besöksadress: Uppsala garnison

Kontaktpersoner på Upplands flygflottilj

Pernille Undén

Flottiljchef, Överste
E-post:

Helena Söderqvist

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 018-19 60 23
E-post:

Kristoffer Olofsson

Kommunikationschef
E-post:
Fakta Upplands flygflottilj - F 16
  • Förkortning: F 16
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 750
Så har vi räknat