Kontakta P 7

  • Förkortning: P 7
  • Telefon: 046 - 36 80 00
  • E-post:
  • Adress: Södra skånska regementet
  • Postnummer: 247 82
  • Ort: Södra Sandby
  • Besöksadress: Revingehed

Kontaktpersoner på Södra skånska regementet

Lennart Widerström

Regementschef
Överste Lennart Widerström

Marcus Nilsson

Kommunikationschef
E-post:

Johan Kullman Andersson

Anhörigsamordnare
Telefon: 046-36 81 29
E-post:

Martin Wiberg

Veteransamordnare
Telefon: 046-36 89 56
E-post:
Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Personal: 750
Så har vi räknat