Överbefälhavare i historien

Försvarsmaktens första överbefälhavare, ÖB, utsågs 1939, strax efter andra världskrigets början. Sedan dess har ytterligare tio personer haft befattningen.

Avgående överbefälhavaren Johan Hederstedt lämnar över ansvaret till tillträdande överbefälhavare Håkan Syrén vid en ceremoni 2003. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Tillsattes för att stärka försvaret

Före 1939 hade Försvarsmakten ingen överbefälhavare. Då var Sveriges försvar direkt underställt dåtidens motsvarighet till regeringen, ett statsorgan som kallades Kunglig majestät som fattade beslut i kungens namn. I samband med andra världskriget genomfördes en upprustning av Försvarsmakten och då tillsattes Sveriges första ÖB. Syftet var att göra försvaret starkare genom att utse en chef med ett övergripande ansvar för alla delar av Försvarsmakten. Olof Thörnell blev den första som utsågs till överbefälhavare.

Även efter att befattningen ÖB hade inrättats var kungen formellt högsta befälhavare i Försvarsmakten. Så var det fram till 1975, då grundlagen ändrades och därmed också kungens roll i Sveriges försvar. Kungen har än i dag kvar sina militära grader, general och amiral.

Större ansvar för ÖB

De tre första överbefälhavarna kom alla från armén men 1961 blev en officer från flygvapnet, Torsten Rapp, utsedd till ÖB. Under hans tid som Försvarsmaktens högsta chef omorganiserades myndigheten, bland annat genom större samordning mellan armén, flygvapnet och marinen. Genom omorganiseringen fick ÖB större ansvar.

Chef för en enad myndighet

1994 fick ÖB ytterligare utökat ansvar. Innan dess hade Försvarsmakten bestått av flera olika myndigheter som var och en lydde direkt under regeringen i vissa frågor. 1994 slogs Försvarsmakten ihop till en myndighet, och det gav ÖB en starkare roll, som chef för en samlad organisation. I samband med omorganisationen tillträdde Owe Wiktorin som överbefälhavare efter Bengt Gustafsson.

2004 fick Försvarsmakten sin första ÖB med bakgrund i marinen, Håkan Syrén. När han blev utsedd till ordförande i EU:s militärkommitté år 2009 tillträdde Sverker Göranson som tjänstgjorde fram till 1 oktober 2015. Försvarsmaktens nuvarande ÖB är Micael Bydén.

Tidigare överbefälhavare

Namn:

 

Tillträdesdatum:

Olof Thörnell

 

8 december 1939

Helge Jung

 

1 april 1944

Nils Swedlund

 

1 april 1951

Torsten Rapp

 

1 oktober 1961

Stig Synnergren

 

1 oktober 1970

Lennart Ljung

 

1 oktober 1978

Bengt Gustafsson

 

1 oktober 1986

Owe Wiktorin

 

1 juli 1994

Johan Hederstedt

 

1 juli 2000

Håkan Syrén

 

1 januari 2004

Sverker Göranson

 

25 mars 2009