Möt våra medarbetare

Några av förbandets medarbetare kan du möta nedan men inom FM HRC finns många andra yrkesroller såsom exempelvis säkerhetschef, förbandsekonom, logistikofficer, vaktmästare, HR-specialist, HR-generalist, central rekryteringskoordinator, marknadskommunikatör, analytiker, webbredaktör, lönehandläggare, psykolog och IT-chef.

Försvarsmaktens HR-centrum
Försvarsmaktens HR-centrum
Foto: Olof Holdar

Elin, psykolog, Specialurval

”På Specialurvalsavdelningen är en stor del av jobbet personbedömningar. Jag gör lämplighetsbedömningar i urval till befattningar och utbildningar som på olika sätt innebär en hög risk. 

Först genomförs en hel del kognitiva tester, exempelvis av problemlösningsförmåga och simultankapacitet. Nästa steg är intervjuer. Vid lämplighetsbedömningen är sedan både intervjun och testresultaten del av underlaget. 

En av de saker jag uppskattar mest med att arbeta på FM HRC är att jag får bidra till vårt försvar. Det är en drivkraft för mig som individ. ”

Hampus, eventkoordinator, Relation & kommunikation

Foto: Astrid Amtén Skage

”Mitt jobb är att planera och genomföra event. Min avdelnings uppdrag är bland annat rekrytering, både mot civila och militära jobb. Vi befinner oss på mässor med målgrupp gymnasieskolor, högskolor och andra typer av event, exempelvis ridsportevent.

Det roligaste är att se besökare på våra mässor bli intresserade eller fördjupa sitt intresse i Försvarsmakten och att träffa alla kompetenta medarbetare i Försvarsmakten.
Många besökare är intresserade av vad Försvarsmakten kan erbjuda. Det är också många som är intresserade av att prata med våra medarbetare om hur världsläget är just nu och hur det är att genomföra en grundutbildning med värnplikt.”

Frida, avdelningschef, Lön och HR-administrativa enheten

”På Lön och HR-administrativa enheten har vi en bred kompetens inom lönerelaterade frågor och systemkunskap. Hos oss kan du vara med längs hela löneprocessen.

Försvarsmakten växer och vi behöver fortsätta utvecklas tillsammans med detta. Vi förbättrar oss ständigt genom att ha olika arbetsgrupper och ett utvecklingsfokus. Vi vill vara i framkant och som anställd finns stora möjligheter att utvecklas, inom enheten och HR-centrum, men också inom myndigheten i stort”

Mattias, HR-specialist, Militär grundrekrytering


”Som HR-specialist på GOU (grundläggande officersutbildning) är det min uppgift att säkerställa att antagningsprocessen går rätt till och att vara en kontaktyta mellan Försvarsmaktens kärnverksamhet och Högkvarteret.

Genom att ständigt utveckla och förenkla antagningsprocessen ökar vi chansen att rätt person hamnar på rätt plats. Då kan förbanden lägga mer tid på att relationshantera sina sökande och hjälpa dem genom processen.”

Sofia, HR-specialist, Avtal och villkor

”Vår avdelning har ett antal HR-specialister med olika inriktningar – arbetsrätt, lönebildning och pensionsfrågor. 

Jag började som HR-generalist på HR-centrum. Det var en bra plats att lära sig vad det innebär att arbeta på en myndighet, hur Försvarsmakten fungerar och vilka arbetsrättsliga frågor cheferna tampas med. Mitt fokus nu är pensionsfrågor. Det är en roll med stor utvecklingspotential och en spännande nisch inom det breda HR-området. ”

Ronald, lönehandläggare, Lön och HR-administrativa enheten

”Jag är ny på jobbet som löneadministratör och håller fortfarande på att utbilda mig. Det är ett jätteviktigt jobb där man måste vara otroligt noga. Det är en ganska omfattande inlärningsprocess för att kunna göra allt rätt men jag har väldigt trevliga och hjälpsamma kolleger som stöd.

Jag önskar att jag kunde bidra mer men jag förstår att jag just nu måste fokusera på upplärning. ”

Alexandra, HR-generalist, HR direkt


”Grunduppgiften för mig och mina kolleger på HR direkt är att stödja chefer och lokal HR i avtalsfrågor.

Vi får många samtal och mail från Försvarsmaktens chefer vilket gör att vi vet vad cheferna behöver stöttning i och kan förmedla det vidare inom vår organisation. På så sätt blir vi en betydelsefull del i förbandets utvecklingsarbete.

Det känns meningsfullt att ha kontakt med kärnverksamheten och underlätta deras arbete. Det är aldrig långtråkigt för det händer så mycket i Försvarsmakten och det dyker ständigt upp nya saker att lära sig. Det är en av de stora fördelarna med Försvarsmakten – förmånen att få gå så många utbildningar och att ständigt utvecklas.”

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 250
Så har vi räknat