Arbetsmiljö och jämställdhet

Arbetsmiljöavdelningen fokuserar på jämställdhet och integrerar detta i alla delar av arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöavdelningen stödjer i första hand Försvarsmaktens arbetsgivarföreträdare för att skapa ett ansvarsfullt och inkluderande ledarskap. Om situationer med ovälkommet beteende uppstår så ger vi stöd i hanteringen till lokal HR och ansvariga chefer.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 250
Så har vi räknat