En påskrift för ett starkare försvar

I dagarna får ett antal fordonsägare ett brev där Försvarsmakten berättar att deras fordon behövs om Sverige höjer sin beredskap eller hamnar i krig. Det kallas uttagning av egendom och innebär att ett fordon kan komma att tas i anspråk med stöd av förfogandelagen om regeringen beslutar om höjd beredskap inför en krigsfara eller om det blir krig.

Produktionschef Johan Svensson. Uttag av fordon.
Produktionschef Johan Svensson. Uttag av fordon.
Johan Svensson, chef för Försvarsmaktens produktionsledning, skriver på beslutet om att Försvarsmakten ska skicka ut uttagningsbesked gällande fordon. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Det är inget nytt att staten kan ta egendom i anspråk vid beslut om höjd beredskap och mobilisering. För 30 år sedan var det mer vanligt, men detta är första gången sedan 1997 som Försvarsmakten skickar ut uttagningsbeslut. Det görs inom ramen för uppbyggnaden av totalförsvaret och för att stärka den militära förmågan.

– Uttagsbesluten ska inte ses som att Sverige mobiliserar. Det säkerhetspolitiska läget kan ändras fort - det har vi tydliga exempel på i vår geografiska närhet. Det är Försvarsmaktens ansvar att kunna hantera en sådan situation ifall den uppstår, säger Johan Svensson, chef för Försvarsmaktens produktionsledning.

De fordon som blir uttagna kommer att ingå i något av Försvarsmaktens krigsförband. Exakt hur många fordon det handlar om omfattas av försvarssekretess, men i ett första skede är det relativt få. Om ägaren efter ett beslut om förfogande skulle behöva lämna ifrån sig sitt fordon värderas det av en oberoende besiktningsman och ägaren får ersättning.

– Förutsättningar för ett starkt totalförsvar är något som alla måste bidra till. Det är viktigt att vi tillsammans i Sverige kan använda alla våra resurser på bästa sätt för att avskräcka och avvärja ett eventuellt anfall mot Sverige. Uttagningsbeslut av fordon är ett steg mot ett starkare totalförsvar, säger Johan Svensson.

I fredstid är det enda som förväntas av fordonsägarna att hålla sig uppdaterade och att förvara sina uttagsbeslut oåtkomligt för obehöriga. Fordonsägaren kan behöva överlämna sitt fordon till Försvarsmakten om regeringen vid höjd beredskap beslutar om att förfogandelagen ska börja
tillämpas, eller att det är krig.