Gemenskap och ledarskap största styrkorna

Nu har resultaten från medarbetarundersökningen FM Vind sammanställts och de visar på höga medelvärden inom flera områden trots försämrat omvärldsläge, stödet till Ukraina och att den pågående tillväxten inneburit hög arbetsbelastning för stora delar av personalen.

Ledarskap
Ledarskap
De starkaste resultaten får precis som tidigare år synen på gemenskapen i den egna gruppen och den sociala arbetsmiljön. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

De starkaste resultaten får precis som tidigare år synen på gemenskapen i den egna gruppen och den sociala arbetsmiljön. Det sociala arbetsmiljöindexet är i genomsnitt 82 på en 100-gradig skala. Det dagliga arbetet och arbetsklimatet i den närmaste arbetsgruppen får generellt starka medelvärden.

Trots att vi står inför stora utmaningar med försämrat omvärldsläge så är det mycket glädjande att gemenskapen och arbetsklimatet är bra i det dagliga arbetet. Det är särskilt viktigt nu när vi är inne en resa där vi bygger ett starkare försvar där FM Vind är ett stöd för oss i vår tillväxt, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Försvarsmakten har duktiga chefer

Den närmaste chefens ledarskap får höga betyg. Medelvärdet för förtroendet för närmaste chefen ligger på 85 i årets undersökning.

– Det visar att Försvarsmakten har duktiga chefer som har klarat av att både vara ledare och balansera verksamheten, säger Kim-Lena Ekvall Svedenblad, myndighetens personaldirektör.

Fler rekommenderar Försvarsmakten 

Även synen på Försvarsmakten som arbetsgivare har förbättrats. Viljan att rekommendera Försvarsmakten som arbetsgivare ökade med tre poäng till 73 av 100.  Däremot visar undersökningen en försämrad syn på utrustningen utifrån behoven i arbetet. Medelvärdet gick ner med fyra resultatenheter sedan förra FM Vind genomfördes.

Ovälkommet beteende är fortsatt ett problem. Det har minskat något från 7 till 6 procent, men det betyder inte att Försvarsmakten är nöjd med resultatet utan kommer att arbeta vidare med frågan. FM Vind visar på en jämställdhetsproblematik, där kvinnor fortfarande är överrepresenterade i att vara utsatta för ovälkommet beteende.

Tack till alla medarbetare

Resultatet i årets FM Vind baseras på 18 318 svar och svarsfrekvensen låg på 74 procent.

– Vi tackar alla medarbetare som bidrar till att utveckla Försvarsmakten genom att lämna sina svar. FM Vind är anonym och vi uppskattar ärliga svar. Nu påbörjas arbetet med att analysera svaren så att de ska kunna användas som underlag för övergripande beslut och styrningar, avslutar Kim-Lena Ekvall Svedenblad.