Centrala försvarsmaktsrådets konferens

Centrala försvarsmaktsrådet hälsar dig välkommen till konferensen "Totalförsvar - samhällets kompetensförsörjning", den 30 november 2022, kl. 09.00 - 15.30, i Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N i Stockholm.

Anmäl dig till konferensen senast den 25 november, se länk nedan.

Konferensen är kostnadsfri och det är möjligt att delta digitalt.

Program

09:00 - 12.00

 • Vad innebär en försvarsmakt i tillväxt för totalförsvaret?
  Stf personaldirektör Fredrik Ståhlberg, Försvarsmakten
 •  Vår frihet är hotad  - omvärldsläget
  Försvarsmakten, MSB, Polisen, Näringslivet
 • Försvarsvilja - det är i skolan det börjar - Totalförsvarskunskap i skola och övriga samhället
  Försvarsmakten, Skolverket
 • Civilt försvar - struktur för ökad motståndskraft
  - Civilområden, ledning, samverkan
  - Beredskapsmyndigheter
  MSB, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen

12.00-13.00 Lunch

13.00 - 15.00

 • Hur agerar samhällets aktörer? Är vi förberedda?
  -Samhällets motståndskraft vid höjd beredskap                                            
  -Privat och offentlig sektor 
  Svenskt näringsliv, SKR
 • Hur kompetensförsörjer vi totalförsvaret?
  -Överförbarhet av kompetenser
  -Militära och generella yrkeskompetenser 
  Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Hur kan vi bidra till Sveriges totalförsvar? Paneldiskussion                                                   

15.00 Summering av dagen - Avslutning

         Kaffe, mingel och eftersnack

 

Välkommen till konferensen!

Anmäl dig här