Transportflygskvadronen drillades under storövning i USA

Under perioden 4-16 mars har 73:e transportflygskvadronen deltagit på övningen Storm Flag 24. Övningen är en gemensam övning mellan amerikanska flygvapnet och armén, där det övergripande syftet är att validera en brigad ur amerikanska 82:a luftburna divisionen till att ingå i Immediate Response Force.

Hercules
Hercules
C130H Hercules från Sverige Foto: F 7/Försvarsmakten
Flygplats
Flygplats i USA Foto: F 7/Försvarsmakten
Lastning
Lastning Foto: F 7/Försvarsmakten
Förberedelser
Förberedelser inför start Foto: F 7/Försvarsmakten
Flygvapnet
Flygvapnet på övning Foto: F 7/Försvarsmakten

Immediate Response Force är en sammansatt styrka med delar från amerikanska armén och amerikanska flygvapnet som är beredd att utgå vart som helst i världen på 18 timmar. Övningskonceptet Storm Flag är relativt nytt och genomförs cirka fyra gånger per år.

Storm Flag utspelar sig i ett scenario där man stödjer en Nato-allierad som blivit attackerad av en fientligt sinnad grannstat. Nato-förband frambaserar först på en civil flygplats och tar sedan en LZ (landing zone) på fientligt territorium med i detta fall ett helikopterburet anfall. Anfallet genomfördes av 82:a divisionens egna helikoptrar för att därefter fälla en stor mängd materiel och personal med fallskärm. Efter fällningarna öppnades LZ och transportflygplan kan börja lyfta in större mängder materiel. När marktrupperna etablerat sig och organiserat sin materiel fortsätter de anfallet.

Integrerad del

Personal från transportflygskvadronen har ingått i övningen från starten den 4 mars. Då anlände personal som ingick i MPC (mission planning cell) till Pope Army Airfield. MPC:s uppgift har varit att planera flyguppdragen. De som ingått i MPC från svensk sida har varit piloter, TSO (taktisk systemoperatör) och personal från MSE (mission support element). Den svenska delen av MPC har planerat uppdragen för våra besättningar men har varit en helt integrerad del av det i huvudsak amerikanska MPC.

De två svenska C130H Hercules som deltog i övningen anlände till Alexandria internationella flygplats den 6:e mars och började efter två dagar med förberedelser för att genomföra flyguppdrag den 9:e. Därefter har den svenska styrkan genomfört flera uppdrag dagligen i sex dygn tillsammans med en Nato-allierad.

Olika övningsmoment

Transportflygskvadronen har dagligen levererat en rad olika typer av laster in till operationsområdet. De olika övningsmomenten har prövat uppdragsplanerarnas förmåga att med ett dygns förvarning planera en fällning eller koordinera vilken typ av last som de svenska flygplanen kan hantera. Lastmästarna har i sin tur prövats i att lasta en rad olika fordonstyper och materielslag som är främmande ur ett svenskt perspektiv.

Såväl svensk som amerikansk underrättelsepersonal har fått möjligheten att hålla underrättelsegenomgångar och avrapporteringar med besättningar från olika länder samt flygplanstyper. Alla moment har genomförts i en skala som transportflygskvadronen vanligtvis inte kan öva i hemma i Sverige, men som är möjlig att genomföra utomlands tack vare inbjudan från våra allierade.

Besättningarna har i sin tur utsatts för luftvärnsbeskjutningar och fått söka efter nedskjutna flygplan för att fälla förnödenheter till besättningen som behöver undsättas. Moment där de svenska besättningarna lyckats både med att hitta personalen och att leverera vatten samt mat med fallskärm nära deras position.

- Det känns mycket bra att se att den förmåga vi övat upp hemma även fungerar i dessa sammanhang samtidigt som vi lär oss nya saker och fortsätter utveckla förbandet, säger en pilot från transportflygskvadronen som var på plats under övningen.

De olika momenten har även visat hur tät samverkan mellan flygvapenförband och arméförband behöver vara för att kunna genomföra en luftlandsättning av större skala.

Chefsbesök

I den svenska kontingenten har det inte bara ingått MPC och besättningar utan också en betydande supportorganisation. Den har bestått av två flygunderhållsgrupper med tillhörande materiel, logistikpersonal och representanter ur 73:e transportflygskvadronens utvecklingsavdelning.

Flygunderhållsgruppernas uppgift förutom att genomföra avhjälpande underhåll på de fel som uppstår är också att genomföra klargöring av flygmaskinerna. Det innebär att besättningar kan gå direkt från sin briefing och sätta sig i ett startklart flygplan.

Under övningens avslutande del har förbandet fått besök av 73:e transportflygskadronens chef överstelöjtnant Per Carlemalm och chefen för F 7 överste Adam Nelson. Som avslut på övningen genomfördes en försenad Nato-fika, där överste Nelson befordrade lastmästare Svensson till fanjunkare.

Totalt i övningen medverkade åtta C17 Globemaster III från amerikanska flygvapnet, åtta C-130J-30 Superhercules från amerikanska flygvapnet, två C130H Hercules från svenska flygvapnet och en KC-390 Millenium från brasilianska flygvapnet. Armékomponenten under övningen uppgick till cirka 4 000 man ur 82:a luftburna divisionen.