Nordiskt försvarssamarbete fördjupas med Nato

De nordiska försvarscheferna möttes på Berga slott under februari. Sveriges kommande Nato-anslutning gör det nordiska samarbetet än viktigare.

försvarschefer
försvarschefer
De nordiska försvarscheferna möttes på Berga slott. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
försvarssamarbetet
Under mötet på Berga diskuterades den framtida utvecklingen och strategiska inriktningen för det nordiska försvarssamarbetet. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
ÖB
"Sveriges anslutning till Nato kommer att kräva en fortsatt förändring av det nordiska försvarssamarbetet", säger ÖB Micael Bydén. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Sveriges kommande Nato-medlemskap har öppnat nya möjligheter för de nordiska och baltiska försvarssamarbetena. Det nordiska försvarssamarbetet Nordic Defence Cooperation, Nordefco, har varit ett nyttigt forum för att lösa gemensamma frågor. En gemensam uniform och samarbete kring flera materielprojekt har blivit av, men nu blir det möjligt att tala om fördjupat operativt samarbete för att stärka försvaret av Natos nordöstra flank.

– Sveriges anslutning till Nato är utan tvekan väsentlig och kommer att kräva en fortsatt förändring av det nordiska försvarssamarbetet för att vara ändamålsenligt och anpassat till Natos planer och krav, säger ÖB Micael Bydén.

Operativt samarbete diskuteras

Under mötet på Berga kunde de nordiska försvarscheferna diskutera den framtida utvecklingen och strategiska inriktningen för det nordiska försvarssamarbetet. Försvarscheferna enades om att de nuvarande säkerhetsutmaningarna och de geografiska särdragen i Norden understryker vikten och nödvändigheten av ett ännu närmare samarbete – främst inriktat på operativa drivkrafter.

Nato förändrar samarbetet

Det här är nytt och något som blivit möjligt då Finland och snart Sverige är medlemmar av Nato. Danmark, Island och Norge var med då Nato grundades 1949 och har därmed varit en del av försvarsorganisationens operativa planering sedan starten. Sveriges och Finlands anslutning innebär att konkret planering och samordning kan göras. Hur den ska utformas kommer först att beslutas på den politiska nivån.

Baltiskt samarbete förbättras

Under mötet på Berga slott anslöt senare de baltiska försvarscheferna för ett möte i nordisk-baltisk krets, det så kallade NB8-formatet. Då diskuterades säkerhetsläget i Östersjöregionen, stödet till Ukraina och hur man kan stärka det redan nära samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna.