Artilleritillväxt när den är som bäst

För lite mer än två år sedan påbörjade han sin värnplikt på Noraskog kompani, P 4 i Skövde. Ett kompani som innebar embryot till uppstarten av utbildningen för artillerister i södra delen av Sverige. Tiden har passerat och idag har Erik Hallman, ursprungen från Göteborg, tagit klivet mot att bli reservofficerare.
En utbildning som till stor del genomförs på Bodens artilleriregemente, A 8, men med slutpunkt i Kristinehamn på nyligen återetablerade Bergslagens artilleriregemente, A 9.

Skjutbaneinstruktör visar träffbild för elever.
Skjutbaneinstruktör visar träffbild för elever.
Under utbildningen mot reservofficer drillas eleverna i såväl teori som praktiska moment. Ett sådant moment har omfattat skjutbaneinstruktör där Erik och hans studiekamrater fick hålla pass just på skjutbanan. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
Porträttbild på Erik
Erik Hallman utbildas just nu till reservofficer. En utbildning som till största del genomförs i Boden och på Artilleriets stridsskola, A 8. Efter utbildningen kommer Erik att tillföras Bergslagens artilleriregemente, A 9 i Kristinehamn. Foto: Nalin Bozdogan/Försvarsmakten

– I och med att vi var en liten klick av artilleri på ett stort pansarregemente blev det lite av en tävlingsinriktning, vi var nystartade och ville verkligen visa framfötterna, sa Erik Hallman och fortsatte med att beskriva varför han trivdes så bra under sin värnpliktstid på Noraskogkompani.

– Vi hade en kompanichef som tog oss på allvar och var väldigt mån om att vi skulle ha en bra tid i Försvarsmakten under vår värnplikt. Det var en kul och inspirerande miljö att arbeta i, jag trivdes oerhört bra. Den positiva värnpliktstiden har lett mig dit jag är idag, med ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten när jag nu utbildas till reservofficer.

Samverkan inom artilleriet

Efter muck 2022 var Erik inte riktigt redo att lämna det gröna livet helt. Detta samtidigt som civila studier lockade blev valet till slut relativt enkelt. Han valde att kombinera det bästa av två världar och ansöka till utbildningen mot ROU (reservofficersutbildning). Med start sommaren 2023 är han därmed nu några månader in i utbildningen. Studierna genomförs som sagt till stor del i Boden och på A 8, men efter examen 2024 kommer Erik Hallman, tillsammans med tre, av hans studiekamrater att tillföras det relativt nyetablerade förbandet A 9 som återfinns i Kristinehamn. Att utbildningen sker på ett redan uppsatt artilleriregemente anser Erik enbart är positivt då han på så sätt får möjlighet att ta med sig mycket av artillerikompetensen vidare till Kristinehamn.

– Kunskapen vi får här på A 8 kommer vara grunden vi har för att kunna utbilda och förstå vår roll i det stora hela, i artillerikedjan. Det är trots allt svårt att stå och vara officer och leda, utbilda om man själv inte förstår syftet. Det är viktigt att man har en god förståelse om det man själv ska lära ut, något som jag lär mig här och kommer ta vidare till min placeringsort i Kristinehamn och A 9.

Tankar om utbildningen i Boden och på artilleriets stridsskola?
– Jag har fått bilden att utbildningen här är en utav de bättre skolorna i landet som man kan gå för att bli reservofficer. Det är god tillgång på kompetenta lärare, vi gör mycket av utbildningen gemensamt med andra elever som läser OP (officersprogrammet) och även SOU (specialistofficersprogrammet) i syfte att sprida kunskap mellan varandra. Det är en stor fördel i diskussioner kopplat till alla våra olika bakgrunder. Upplägget här känns seriöst, det är både taktik men också en hel del praktiska moment som kommer ligga väl till hands inför framtiden.

Framåtanda och positiva intryck

Blivande reservofficeren Erik Hallman har ännu inte hunnit bekanta sig särskilt mycket med A 9 - det regemente han efter examen kommer att tillhöra. Men, ett besök till Värmland har det trots allt hunnit bli. Detta då han tidigare i höst blev inbjuden och deltog på förbandets allra första högtidsmiddag. Intrycken av förbandet såhär långt är enbart positiva enligt Erik själv:

- Jag tyckte att det visades upp extremt mycket engagemang och framåtanda i den uppbyggnadsfas som A 9 befinner sig i just nu. Det känns verkligen som att folk där är väldigt inspirerade av att få vara med om att starta upp detta. Den positiva känslan smittar av sig, det känns väldigt kul att på ett sätt vara en del av det.