Svenskt fartyg under finskt befäl när Sverige och Finland övar gemensam sjömålsstrid

Den svenska och finska marinen har under de senaste veckorna genomfört en serie av snabbt uppkommen övningsverksamhet. Inom ramen för den här övningen har marinen mottagit och lett finska amfibieförband samt bidragit till en simulerad gemensam sjömålsstrid under finsk ledning.

Svenska och finska fartyg bekämpade tillsammans ett mål till sjöss.
Svenska och finska fartyg bekämpade tillsammans ett mål till sjöss. Foto: Finska Försvarsmakten

Klockan 14.15 i onsdags svensk tid simulerades en övning där åtta sjömålsrobotar träffade sitt gemensamma mål i norra Östersjön. Minuterna innan hade de avfyrats från de svenska och finska enheterna i syfte att tillsammans öva på bekämpning av ett gemensamt mål till sjöss.

– Under finsk ledning genomför vi kvalificerad sjömålsstrid, där vi bland annat använder vårt tyngsta vapen, sjömålsrobot 15. Att få genomföra den här typen av komplexa övningar där två mariner och två flygvapen samordnat bekämpar en motståndare i tid och rum är en imponerande bedrift av alla deltagare, säger örlogskapten Daniel Eklund, fartygschef på HMS Sundsvall.

Den gemensamma sjömålsstriden i norra Östersjön var avslutningen på den beredskapsövning som pågått tillsammans med Finland under de senaste veckorna. Ledningen över den svenska korvetten HMS Sundsvall lämnas över från den svenska till den finska marinen, målläge inhämtas och delas mellan fartyg och flyg. Sjömålsrobotar lastas på flygplanen och ombord på fartygen genomförs klargöring inför robotskott.

– För oss innebär det att vi får provtrycka alla system i samverkan utan att behöva använda några skarpa robotar, säger Daniel Eklund.

Övningen genomförs inom ramen för det svensk-finska samarbetet FISE, som är Sveriges mest långtgående militära samarbete. Ledningen för övningen har delvis genomförts från Marinstaben på Muskö, där samverkan mellan Finlands och Sveriges operationsavdelningar har övats. Tillsammans har även det finska amfibiekompaniet Nylands brigad övat med svenska amfibieförmågor. Övningen visar både på det nära samarbetet mellan Sverige och Finland, samt den svenska marinens välutvecklade förmåga till samverkan med andra länders försvarsmakter.

– Vi har visat marinens förmåga att på kort tid lösa kvalificerade uppgifter, samtidigt som vi löser de skarpa uppgifter som dagligen ställs oss, säger överste Anders Åkermark, chef för Operationsavdelningen på Marinstaben