Hemkomstceremoni hedrade det sista planerade svenska truppbidraget

– Hemkomstceremonin betyder jättemycket, säger chefen för Mali 17, Martin Johansson. Det är ett tillfälle då man kan känna extra stolthet och det blir tydligt att man är en del i något större än sin egen insats. Uppmärksamheten gör att man känner att det här är något vi har gjort för Sverige, för Försvarsmakten och FN.

Det svenska truppbidraget till Minusma i Mali, Mali 17, hedrades med en ceremoni i Kungliga tennishallen den 17 maj.
Det svenska truppbidraget till Minusma i Mali, Mali 17, hedrades med en ceremoni i Kungliga tennishallen den 17 maj.
Livgardet ansvarade för att sätta upp styrkebidraget Mali 17, där fler än 20 organisationsenheter i Försvarsmakten varit med och bidragit. Foto: Samuel Unéus
Försvarsminister Pål Jonson tackade soldaterna i Mali 17.
Försvarsminister Pål Jonson tackade personligen var och en av de närvarande soldaterna i Mali 17 för deras insats. Försvarsministern sa att stödet till Ukraina och vårt aktiva försvar kommer att kräva fortsatta krävande insatser i framtiden och att de också behövs här hemma mer än någonsin. Foto: Samuel Unéus
Överbefälhavare Micael Bydén delade ut medaljer till de anhöriga.
Samtliga talare vände sig till de anhöriga och tackade för deras ovärderliga insats. Överbefälhavare Micael Bydén delade ut anhörigmedaljer som tack för det stöd de givit. Foto: Samuel Unéus

Efter nio år avslutades den svenska delen av FN-insatsen Minusma i Mali under våren 2023. Det 18:e förbandet i ordningen, Mali 17, avslutade insatsen och ansvarade för att ta hem all materiel. Den 17 maj genomfördes en högtidlig hemkomstceremoni, där anhöriga och kamrater fick vara med och hedra de hemkomna.

Fanvakt ur Livbataljonen markerade inledningen på ceremonin där Livgardets dragonmusikkår svarade för den musikaliska inramningen. Försvarsminister Pål Jonson inledde och tackade förbandet för det jobb de gjort – och fortsätter göra för Sverige.

– Ni är demokratins och vår självständighets yttersta försvarare, det är ni som står upp för de oskyldiga och värnlösa på avlägsna platser i världen men det är också ni som på hemmaplan skyddar Sverige och vår självständighet, sa Pål Jonson.

Försvarsministern fortsatte med att uppmana så många som möjligt i förbandet att återvända till Försvarsmakten efter den viktiga återhämtningen.

– Ni kommer hem till ett Sverige mitt under ett pågående krig i Europa. Ni går från att skydda civilbefolkningen i Mali till att också skydda den svenska befolkningen. Ni kommer fortsätta gå tungt här hemma. Stöd till Ukraina och vårt aktiva försvar kommer att kräva fortsatta krävande insatser från er i framtiden och ni behövs nu också här hemma mer än någonsin.

Överbefälhavare Micael Bydén berättade inför utdelningen av Försvarsmaktens medalj för internationella insatser att den ska ses som ett bevis för väl utfört arbete.

– Ni har gjort skillnad, en personlig prestation, en insats i fredens tjänst. Ett helt land tackar er, sa Micael Bydén.

Ställföreträdande arméchef Anders Svensson liknade insatsen i Mali vid ett rep.

– Ni, Mali 17, har varit änden på ett nioårigt rep som löpt under den svenska insatsen i Mali. Ni har haft en helt annan uppgift än tidigare förband. Avveckling efter långvarig insats. Det är det som skiljer er från andra förband som har gjort insatser före er. Där andra har haft ett rep att hålla sig i, har ni haft en repända, som om ni hade släppt den inte hade haft möjlighet att återta igen. Det är det som är avvecklingens stora utmaning; det kommer ingen bakom som kan åtgärda det som är gjort. Det är ni som har haft den uppgiften och som ni löst på ett fantastiskt sätt, sa Anders Svensson.

Livgardet med över 20 andra enheter

Livgardet har haft ansvaret för uppsättandet av Mali 17, ett tillfälligt sammansatt förband med personal från över 20 olika enheter inom Försvarsmakten samt ett antal direktrekryterade personer från andra organisationer. Totalt cirka 170 medarbetare som tillsammans packat ihop och ansvarat för att skicka hem all den materiel som använts för insatsen i Gao och Bamako.

Nu är alla hemma efter mellan fyra och sex månaders insats i ett av världens farligaste, och fattigaste, länder.

– Det är väldigt skönt att vara hemma och känna att vi har lyckats med den svåra uppgift vi hade, säger Martin Johansson med stolthet. Det är en komplex miljö med en hög hotbild och uppgiften att avveckla från Mali var komplex, med svåra logistiska vägar. Men vi lyckades lösa det och det känns bra.

Anhöriga viktiga för en lyckad insats

Försvarsmakten har ett väl genomarbetat program för personal som har varit på insats, som inleds med två dagar direkt efter hemkomst. Utöver materieltjänst ingår kontroll hos Försvarshälsan och samtal med samtalsledare från Veterancentrum, både enskilt och i grupp för att fånga upp om någon har något som behöver bearbetas direkt. Efter hemkomstceremonin samlas förbandet för middag och den första återträffen med alla blir under hösten.

– Det är den formella delen i att fånga upp och bearbeta det man upplevt, säger Martin Johansson. Den informella, men lika viktiga delen, är kontakten med de närmaste kamraterna som man har jobbat med.

Martin lyfter också anhörigverksamheten som en viktig del i en lyckad insats. De anhöriga har bjudits in till träffar i Sverige både före och under insatsen. Under tiden i Mali har de kunnat följa Malibloggen och förbandets instagramkonto. Hemkomstceremonin är en avslutning även för de anhöriga.

– De anhöriga har gjort en viktig insats på hemmaplan som ska uppmärksammas. Deras stöd är avgörande under insatsen och förutom en ömsesidig saknad så blir det naturligt också fler uppgifter i vardagen som faller på de som är kvar hemma, säger Martin Johansson.