Beredskapsoperation med kvalificerat luftförsvar i Göteborgsområdet

Sedan i måndags har en luftvärnsstridsgrupp från Luftvärnsregementet (Lv 6) i Halmstad placerats med kvalificerade luftvärnssystem i Göteborgsområdet, som en del i en beredskapsoperation. En förstärkt förmåga som innebär handlingskraft och ett starkt utökat försvar av luftrummet kring den strategiskt viktiga västkusten. 

Beredskapsoperation i Göteborgsområdet.
Beredskapsoperation i Göteborgsområdet.
Luftförsvarssystem 103 (Patriot) grupperat under beredskapsoperationen. Foto: Antonia Sehlsdtedt/Försvarsmakten
Beredskapsoperation i Göteborgsområdet.
Foto: Antonia Sehlsdtedt/Försvarsmakten
Beredskapsoperation i Göteborgsområdet.
Foto: Antonia Sehlsdtedt/Försvarsmakten

Från att de fick ordern till att de skulle vara klara på plats fick luftvärnsstridsgruppen bara mycket kort tid på sig på sig att förbereda, transportera och gruppera luftvärnssystem 103 (Patriot) och eldenhet 98 med stödsystem på flera platser i Göteborgsområdet. 

– Det är framförallt det som skiljer en beredskapsoperation från en övning. Korta tidsförhållanden kombinerat med uppdragstaktik och initiativförmåga, det är på riktigt. Detta för att kunna förstärka på en plats inom ramen för vår beredskap, men också för att se hur snabbt och effektivt våra förband och förmågor kan agera i en skarp situation, säger Fredrik Stålberg, ställföreträdande chef för Försvarsmaktens operationsledning som leder beredskapsoperationen. 

Avskräckande luftförsvar 

Det är första gången som luftvärnssystem 103 används i en beredskapsoperation. Det är ett nytt och avancerat system i Försvarsmakten. Luftvärnet skapar tillsammans med stridsflyg, stridsledning, luftbevakningsresurser i luften och på marken samt olika sensorer ett avskräckande försvar som kan möta flera olika hot i luften, exempelvis kryssningsrobotar och ballistiska missiler.

– I ett starkt luftförsvar ingår förmågor ur hela Försvarsmakten och i den här operationen har vi snabbt och integrerat skapat ett skydd mot luftangrepp på västkusten och i Göteborgsområdet, säger Peter Greberg, flygvapnets operationschef.  

Tillsammans 

Under beredskapsoperationen har flera delar i Försvarsmakten samarbetat och stöttat varandra. Det behövs ett brett nätverk av olika delar och stödfunktioner för att uppnå full effekt, som till exempel transporter, ledning och logistik, skydd och bevakning.

– Det är en omfattande verksamhet för att allt ska fungera och det har gått precis som jag förväntat mig, det vill säga alldeles utmärkt. Förbanden löste uppgifterna och vi nådde de operativa effekter vi ville. Ett väl utfört arbete, tack till alla förband och civila myndigheter som medverkat, säger Fredrik Stålberg. 

Beredskapsoperationen är nu avslutad och de deltagande enheterna kommer att återgå till sina hemmaförband.