Ökat militärt samarbete i Östersjöregionen

Under ett möte mellan Danmarks och Sveriges respektive chefer för operationsledningen, generalmajor Michael Hyldgaard och generallöjtnant Carl-Johan Edström, lades planerna upp för ett ökat operativt samarbete mellan länderna.

Carl-Johan Edström och Michael Hyldgaard.
Carl-Johan Edström och Michael Hyldgaard.
Mötet mellan Sveriges och Danmarks respektive chefer för operationsledningen, Carl-Johan Edström och Michael Hyldgaard. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
General Carl-Johan Edström tillsammans med den danske generalen H.W Hyldgard
Generallöjtnant Carl-Johan Edström och generalmajor Michael Hyldgaard, lägger upp planer för ett ökat operativt samarbete mellan Danmark och Sverige. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten

– Det kommer att gynna säkerheten i både Danmark och Sverige och stärker försvaret av hela Norden och Östersjöområdet. Ett fördjupat samarbete innebär att vi kan kombinera och samöva våra militära förmågor, säger Carl-Johan Edström.

De båda cheferna avhandlade möjligheterna för mer konkret operativ planering och aktiviteter, bland annat relaterat till Natos framskjutna närvaro i Baltikum, patrullering i luftrummet inom Natos Air Policing och marin verksamhet.

– Med bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i Europa och Sveriges och Finlands blivande medlemskap i Nato kommer det militära samarbetet öka såväl i Norden som i hela Östersjöregionen, säger Michael Hyldgaard.

De båda länderna har därför nyligen placerat samverkansofficerare i respektive lands högkvarter för att underlätta samarbetet framöver.