Piloteleverna fick sina vingar

Den 30 juni fick Försvarsmaktens nya piloter sina vingar. Det efterlängtade utbildningstecknet delades ut av flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström under en traditionsenlig vingexamen på Flygskolan i Linköping.

Efterlängtade vingar, blivande stridspiloter och helikopterpiloter sätter på sina utbildningstecken på Flygskolan.
Efterlängtade vingar, blivande stridspiloter och helikopterpiloter sätter på sina utbildningstecken på Flygskolan.
Efterlängtade vingar, blivande stridspiloter och helikopterpiloter sätter på sina utbildningstecken på Flygskolan. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Innan vingceremonin genomfördes en examensflygning med piloteleverna.
Innan vingceremonin genomfördes en examensflygning med piloteleverna. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Flyguppvisningen genomfördes bland annat med en SK 60.
Flyguppvisningen genomfördes bland annat med en SK 60. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Flygvapenchefen genomförde examensflygningen med årets stipendiat ur ”Fältflygare av 1:a graden Tomas Andersson minnesstiftelse”.
Flygvapenchefen genomförde examensflygningen med årets stipendiat ur ”Fältflygare av 1:a graden Tomas Andersson minnesstiftelse”. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Helikoptereleverna utbildas på Helikopter 15.
Helikoptereleverna utbildas på Helikopter 15. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Högtidlig ceremoni: representanter från det tyska och danska flygvapnet var inbjudna att delta förutom personal ur Försvarsmakten och tidigare pilotelever.
Högtidlig ceremoni: representanter från det tyska och danska flygvapnet var inbjudna att delta förutom personal ur Försvarsmakten och tidigare pilotelever. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Godkänd! En av piloteleverna gratuleras av chefen F 17, Tommy Petersson, som den 24 augusti tillträder rollen som ställföreträdande flygvapenchef.
Godkänd! En av piloteleverna gratuleras av chefen F 17, Tommy Petersson, som den 24 augusti tillträder rollen som ställföreträdande flygvapenchef. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten

Piloteleverna började med en examensflygning med SK 60 respektive helikopter 15 tillsammans med en flyglärare eller en rutinerad kollega. När de landade möttes de av familj och vänner som var inbjudna för att delta i vingexamen. Efter gratulationer och förevisning av flygplanen och helikoptrarna så var det dags för de ceremoniella inslagen.

Vingexamen i Linköping 2022
Flygvapenchefen Carl-Johan Edström delade ut vingarna med Luftstridsskolans chef Anna Siverstig. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten

Flygvapenchefen Carl-Johan Edström talade till sina nya pilotkollegor som utbildas till stridspiloter respektive helikopterpiloter.

– Att ha klarat den grundläggande flygutbildningen, att ha lyckats ta examen och få vingarna är en viktig milstolpe i en pilots karriär. Vingen är en symbol och ett tecken på kvalitet hos oss som yrkesmän, säger Carl-Johan Edström och poängterar att med vingen följer ett stort ansvar.

– Vi ska kunna agera under väpnad strid, i värsta fall använda dödligt våld. Det externa förtroende från samhället och medborgarna och det interna förtroendet mellan de som verkar i Försvarsmakten är helt fundamentalt för att vi ska kunna lösa vår uppgift. Vår självkänsla får aldrig vila på att vi ser ner på andra. Den ska vila på öppenhet, resultat, ansvar och duglighet i vår yrkesutövning, säger Carl-Johan Edström och framhåller vikten av att bygga gemenskap och laganda.

De nya piloterna tar steget in i ett Flygvapen under tillväxt, med ett nytt stridsflygsystem, modifierat transportflyg, utvecklade helikopterförmågor och en ny större organisation.

– Det försämrade omvärldsläget gör att vårt uppdrag är på riktigt. Fyra av fem av våra huvuduppgifter inom vårt uppdrag genomförs i såväl fred, kris som krig. Detta skapar tröskeleffekt redan i fred och kris, tillsammans med övriga försvarsgrenar, tillsammans med andra länder, säger Carl-Johan Edström.

Vingexamen i Linköping 2022
Efter flygningen fick elevernas anhöriga gratulera dem ute vid flygplanen och helikoptrarna. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten

Sedan Flygvapnet grundades har flygarvingen tilldelats piloter efter godkänd flygutbildning. Det nuvarande märket, Flygarmärke m/36, delades ut för första gången den 25 maj 1937.

De blivande stridspiloterna och helikopterpiloterna går nu över från GFU (Grundläggande flygutbildning) till GTU (Grundläggande taktisk utbildning) med mer avancerade flygpass och en tydlig koppling mot luftstrid och taktisk flygning. Efter utdelningen genomfördes en avancerad flyguppvisning med SK 60, helikopter 16, två helikopter 15 samt Jas 39 Gripen C.