Nedlagd brottsutredning mot befäl vid Ledningsregementet

I december 2021 polisanmälde Ledningsregementet två händelser, efter vittnesmål från värnpliktiga. Tidigare har misstankarna mot två befäl avskrivits och nu avskrivs även misstankarna mot det tredje befälet.

Soldat
Soldat
Alla brottsmisstankar mot de tre befälen har nu avskrivits. Foto: Bezav Mahmoud/Försvarsmakten

Under senhösten 2021 utreddes arbetsmiljön för förbandets värnpliktiga och befäl. Undersökningen visade att det förekommer brister i värnpliktsutbildningen. För att skapa tid för utbildning och planering inför våren skickades 468 värnpliktiga hem på jullov i förtid. Vid granskning av de händelser som återberättats under undersökningen framkom uppgifter som - om de stämde - bedömdes vara så allvarliga att de behövde utredas vidare av polisen. Detta ledde till att två händelser polisanmäldes. Men misstankarna mot samtliga befäl har nu avskrivits.

– Det är viktigt att händelserna både utretts och nu har avskrivits av en oberoende part. Vi har full förståelse för att detta varit otroligt jobbigt för de personer som ingått i utredningen, men vi ser nu att vi kan gå vidare från detta, säger ställföreträdande förbandschef överste Per Nilsson.