"Påföljden vid ovälkommet beteende regleras av arbetsrätten"

Försvarsmakten accepterar inte några former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Nolltolerans gäller!
Det skriver kommunikationsdirektör Mats Ström i Försvarsmaktens blogg som en kommentar på en artikel i Aftonbladet.

kängor
kängor
I arbetet mot kränkningar och trakasserier finns ett värde som är starkt förknippat med det som Försvarsmakten försvarar – demokratin och mänskliga rättigheter. Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Kommunikationsdirektören betonar att nolltolerans innebär att när det kommer till arbetsgivarens kännedom att någon i vår verksamhet upplever sig utsatt för ovälkommet beteende, så ska det hanteras på ett sakligt och enhetligt sätt.

Han konstaterar att påföljden av ovälkommet beteende i form av några dagars löneavdrag kan upplevas klen, men vid en granskning krävs att varje beslut och varje påföljd ses i ett sammanhang. Försvarsmakten måste ta hänsyn till helheten när en bedömning görs och påföljderna regleras av civil arbetsrätt.

– Vi arbetar aktivt för att minimera antalet händelser som inte representerar den gemensamma synen på ledarskap och värdegrund. Under 2022 kommer en rad åtgärder införas för att fortsätta förebygga och fånga upp ovälkommet beteende, skriver Mats Ström.

Läs inlägget i sin helhet här.