Unika förmågor byggs tillsammans

I december skickade Ledningsregementet hem 468 värnpliktiga då det uppmärksammats brister i utbildningen. Nu är de värnpliktiga tillbaka och förbandet blickar framåt.

- Vårt mål är att våra värnpliktiga krigsplaceras som skickliga soldater men också att de ska ha haft ett av de bästa åren i sitt liv hos oss, säger förbandschef Johan Axelsson.

Två soldater i uniform sitter på varsin sida om en rund satellitskiva som står ute i terrängen
Två soldater i uniform sitter på varsin sida om en rund satellitskiva som står ute i terrängen
Soldater från Ledningsregementet i fält Foto: Daniel Sanchez/Försvarsmakten

Det hör inte till vanligheterna att skicka hem värnpliktiga på förlängd julledighet. Det är så pass ovanligt att det blev rubriker i media. Men skälen för detta vägde tungt. Under hösten hade flera undersökningar gjorts som visat att trots att de allra flesta värnpliktiga var mycket nöjda med sin utbildning, fanns det även brister i värnpliktsutbildningen. Det fanns även vittnesmål om händelser som varit både olämpliga och i vissa fall kränkande. Johan Axelsson, säger att Ledningsregementet har värnpliktiga med höga uttagningskrav och som har så avancerade befattningar att de behöver genomföra 11 månaders utbildning men att det funnits en för hög ambition och belastning i utbildningen som inte gynnat nödvändig pedagogik.

- Vi har fått rapporter om beteenden hos ett fåtal befäl och värnpliktiga som är helt oacceptabla. För att utveckla pedagogiken om hur vi utbildar för krigets krav och skapa tid för att resonera om etik i vår profession valde vi att tidigarelägga de värnpliktigas hemresa med tre dagar för att frigöra tid att fokusera på de här frågorna, säger Johan Axelsson.

Den omedelbara åtgärden vid förbandet blev att låta befäl vid grundutbildningen genomgå ett tre dagar långt seminarium som fokuserade på pedagogik, etik, beteenden och ledarskap. Reflektionerna från seminariedagarna har sedan resulterat i tydliga åtgärdspunkter som ska utveckla kvaliteten på värnpliktsutbildningen under 2022.

- Det handlar bland annat om mer tid för återhämtning, bättre instruktörsstöd och bättre uppföljning på hur vi hanterar skador och sjukdom hos de värnpliktiga. Vi har också valt att stärka upp handledning av befäl där vi har identifierat behov för det, säger Johan Axelsson.

På Ledningsregementet finns även vittnesmål om händelser som förbandet utreder och i två fall valt att polisanmäla. Hur kan då den här typen av händelser ske vid ett förband som arbetat med värdegrundsfrågor i flera år? Johan Axelsson säger att det handlar om en osund tystnadskultur vid förbandet.

- Det är endast ett fåtal befäl och värnpliktiga som brister i sitt uppförande, men kring dessa finns många fler som inte har vågat agera och säga ifrån i tillräcklig utsträckning. Tystnadskulturen gör det möjligt för dem som inte följer Försvarsmaktens uppförandekod att fortsätta att göra det, säger han.

Johan Axelsson understryker att det som skett på Ledningsregementet inte har något med att göra att de värnpliktiga skulle vara svaga eller inte orka med utbildningen.

- Vår värnpliktsutbildning är hård, och den måste vara hård för att möta krigets krav. Den ska inte vara hård på grund av destruktivt ledarskap och en osund disciplin utan det handlar om högt ställda målsättningar som ska uppnås under krävande förhållanden och det når våra värnpliktiga upp till om de får rätt förutsättningar, säger han.

Ledningsregementets krigsförband innehåller unika förmågor som kräver mycket hög kompetens och tid att för att kunna utbilda i. Att i krig och i alla väder kunna hantera högteknologi, så som att bygga nätverk, serverhallar och ledningsplatser i skogen, lyssna på och störa motståndarens signaler, skydda våra system mot cyberattacker, klättra i höga master och bedriva psykologiska operationer är bara några exempel på vad som är krigets krav för förbandets soldater.

Johan Axelsson betonar att det kommer att krävas tid och engagemang från hela förbandet för att komma till rätta med problemet och att samtlig personal kommer att genomgå seminariedagar på med tema ledarskap, etik och tystnadskultur. Åtgärderna på värnpliktsutbildningen kommer förbandsledningen att följa upp varje månad fram tills soldaterna rycker ut i juni.

- Förtroende mellan oss anställda och de värnpliktiga är helt avgörande för vi står tillsammans på slagfältet. Vi möter fienden och löser uppdraget tillsammans. Det fullständiga förtroendet måste byggas från dag ett på grundutbildningen, något annat har vi inte råd med. Det är det enda sättet vi kan utbilda de bästa soldaterna och utveckla de bästa kvalificerade förmågorna. säger han.

Johan Axelsson säger att han verkligen ser fram emot utbildningsresultaten de värnpliktiga kommer att uppnå efter slutövningen i vår och att få ta del av de värnpliktigas reflektioner när de rycker ut.

- Jag har fullt förtroende för våra anställda, våra förmågor och vår gemensamma väg framåt, säger han.