Ledningsregementet polisanmäler befäl

Ledningsregementet utreder händelser som uppges ha skett på förbandet under hösten 2021. Nu gör förbandet polisanmälan i två av fallen.
– Vi har en skyldighet att anmäla om vi misstänker att något brottsligt har skett, säger ställföreträdande förbandschef, överste Per Nilsson.

soldat med AK 5
soldat med AK 5
Arkivbild Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Under november 2021 tog Ledningsregementet hjälp av Försvarsmaktens Ledarskaps- och pedagogikenhet för att undersöka arbetsmiljön för förbandets värnpliktiga. I djupintervjuer som genomfördes framkom uppgifter från värnpliktiga och befäl som Ledningsregementet bedömde som allvarliga och överlämnade till militärpolis för vidare utredning. I nuläget har förbandet valt att anmäla ansvariga befäl till civil polis i två av fallen

– De händelser som vi fått beskrivna för oss är helt oacceptabla. I två av fallen är det händelser där vi bedömer att brott kan ha begåtts. Vi vill därför att polisen utreder detta vidare, säger Per Nilsson.

Tidigare under hösten har Ledningsregementet även polisanmält en värnpliktig för olaga hot efter vittnesmål från andra värnpliktiga. Förbandet har även hemställt till Plikt- och prövningsverket att den värnpliktige ska avskiljas från utbildningen och han är inte längre kvar vid förbandet.

– Ärendena är nu överlämnade till polis och vi inväntar deras utredning, säger Per Nilsson.

Samtliga händelser som förbandet fått kännedom om utreds även internt för att se om arbetsrättsliga åtgärder behöver vidtas.