Omfattande militärt stöd vid förintelsekonferensen

Vid den internationella förintelsekonferensen i Malmö under veckan stöttade Försvarsmakten Polisen med information om läget i luftrummet runt staden samt med ett antal hundekipage och helikopter.

Underrättelseenhet 23
Underrättelseenhet 23
Lv 6 bidrog med Underrättelseenhet 23. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
helikopter 16
Helikopterflottiljen bidrog med helikopter 16. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Schäfer
Ett flertal hundekipage från Swedec deltog också. Foto: Amelie Magnusson/Försvarsmakten
soldater
Även soldater ur Södra skånska regementet, P 7 , deltog. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten

Konferensens karaktär, förväntat engagemang och komplexiteten i arrangemanget gjorde att Polismyndigheten begärde stöd från Försvarsmakten. Eftersom det kom deltagare från hela världen ställdes stora krav på säkerheten.

Militär och polis vid radar
Se filmen om Försvarsmaktens stöd till Polismyndigheten. Foto: Försvarsmakten

Södra militärregionen var samordningsansvarig militär myndighet och Luftvärnsregementet Lv 6 bidrog med Underrättelseenhet 23. Dessutom deltog ett flertal hundekipage från Swedec, soldater ur Södra skånska regementet  P 7, helikopter 16 från Helikopterflottiljen och Hemvärnet med närliggande bataljoner.

– Den här typen av samverkan mellan Försvarsmakten och olika aktörer i samhället visar på hur långt vi kommit i vår totalförsvarsutveckling, säger Södra militärregionens operationsledare Christer Marsch.

Polisens kommenderingschef Mattias Sigfridsson instämmer:
– När samhällets resurser används på ett sådant här sätt gynnar det alla. Resultatet bli riktigt bra när vi arbetar tillsammans.