Moderniserad väderradar gör SMHI:s prognoser mer träffsäkra

Försvarsmaktens och SMHI:s väderradarstationer har moderniserats. Den nya tekniken gör att man kommer se mer exakt var det regnar – vilket ger bättre väderprognoser framöver.

Väderradar
Väderradar
De uppgraderade väderradarstationerna kommer att ge säkrare och mer detaljerade väderleksprognoser hos Försvarsmakten och SMHI. Foto: FMV

Väderprognoser grundar sig bland annat på information som kommer från väderradarstationer. Försvarets materielverk, FMV, har tillsammans med SMHI och Försvarsmakten uppgraderat de svenska väderradaranläggningarna med ny teknik. Detta för att säkerställa den fortsatta driften och bidra till mer detaljerade nederbördsprognoser.

Projektet har pågått sedan 2014 och nu har den sista anläggningen moderniserats. Den nya tekniken innebär bland annat att det blir möjligt att skilja på olika typer av nederbörd. Ett nytt förfinat sätt att filtrera radarekon gör att det nu går att skilja på regn, snö och hagel. 

– Moderniseringen innebär att vi ökar vår lägesmedvetenhet och vi kan bli skarpare i våra prognoser. Det blir tydligare att se vad som verkligen är nederbörd. Att kunna skilja på olika typer av nederbörd, om det är regn, snö eller underkyld nederbörd, är en av de stora vinsterna med moderniseringen, säger Jacob Svensson, försvarsmeteorolog, METOCC, representant i moderniseringsprojektet.

Moderniseringen välkomnas av SMHI  

Säkrare nederbördsprognoser är också välkommet hos SMHI:s meteorologer. Det gör att civilt flyg och väghållare kan planera sin verksamhet bättre. En ytterligare effekt är också att SMHI:s prognoser som visas i många offentliga kanaler blir mer träffsäkra. 

– Vi kommer även kunna mäta intensiteten i nederbörden på ett bättre sätt vilket bidrar till bättre prognoser, exempelvis utvecklingen av kraftiga skyfall, säger Jacob Svensson.

I samband med moderniseringen av anläggningarna har SMHI och Försvarsmakten kommit överens om att SMHI tar över ägande, drift och underhåll av dessa. Att Försvarsmakten och SMHI fortsätter sitt nära samarbete gällande meteorologisk infrastruktur ger också samhällsekonomiska vinster.