Marinkårssoldater övar med svenska enheter i Stockholms skärgård

Under fredagen rådde full aktivitet på Skavsta flygplats när landningsplattan fylldes av ett hundratal amerikanska marinkårssoldater. Syftet med deras besök i Sverige - att öva strid i skärgårdsmiljö tillsammans med Försvarsmakten och marinens amfibieförband.

Soldater framför ett flygplan på flygplats.
Soldater framför ett flygplan på flygplats.
På plats på Skavsta fanns i samband med ankomsten även delar från Marinbasen för att stötta med logistiktransporter av utrustning och vapen. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Soldater på Skavsta flygplats.
På plats på Skavsta fanns i samband med ankomsten även delar från Marinbasen för att stötta med logistiktransporter av utrustning och vapen. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten

I år är det tredje gången den bilaterala övningen Archipelago Endeavor genomförs i regi av Amfibieregementet strax utanför Stockholm. Likt tidigare syftar även årets upplaga till att samöva de svenska och amerikanska styrkorna och ytterligare fördjupa kunskaps- och erfarenhetsutbytet de båda förbanden emellan. Något som i förlängningen också kommer bidra till ökad effekt för försvaret av Sverige.

– Övningen ger oss en unik och värdefull möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper. Det är genom övningar som denna vi lär oss mer om varandra, kan stärka våra relationer och sänker tröskeln för att kunna arbeta sida vid sida i händelse av kris eller krig, säger överste Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet.

En övning med stegrande intensitet

Inledningsvis kommer den cirka 350 man stora styrkan som deltar i övningen genomföra en rad olika utbildningsmoment som syftar till att bättre lära känna varandra, varandras vapensystem, plattformar och stridstekniker. Efter det kommer allt sedan sys ihop mot slutet i ett mer tillämpat moment där ingående enheter förväntas klara av att planera och genomföra en komplexare uppgift tillsammans.

– Under övningen kommer vi bland annat öva landstigningsförfaranden från stridsbåtar och prickskytte. Vi kommer även genomföra skarpskjutningar med tunga vapensystem som granatkastare i syfte att mot slutet kunna väva ihop allt i ett, avslutar kapten Erik Rosén, en av flera officerare vid förbandet som ansvarat för övningsplaneringen.

Övningen kommer framförallt att genomföras på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfältsområden i Stockholms skärgård, varför allmänheten i stort inte kommer påverkas i någon större utsträckning.