Swedec växer och förmågan breddas

Den första juli övergår EOD- och sökkompaniet från Göta ingengörregemente (Ing 2) till Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) vilket innebär att Swedec över en natt går från 65 till drygt 190 befattningar.

Den första juli övergår EOD- och sökkompaniet från Ing 2 till Swedec vilket innebär att Swedec över
en natt går från 65 till drygt 190 befattningar.
EOD- och sökkompaniet övergår från Ing 2 till Swedec. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten
Kommendör Fredrik Peedu, chef för Swedec, tar emot EOD- och sökkompaniet från Ing 2.
Kommendör Fredrik Peedu, chef för Swedec, tar emot EOD- och sökkompaniet från Ing 2. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten

Den 24 juni hölls en högtidlig ceremoni vid Eksjö garnison där överste Michael Ginér, chef för Göta ingengörregemente tackade av EOD- och sökkompaniet. Därefter marscherade kompaniet från Ing 2 till Swedec för att där anmäla sig för kommendör Fredrik Peedu, chef för Swedec.

För personalen som nu tillhör Swedec är den största skillnaden en ny tillhörighet i en ny organisationsenhet och med det även ett nytt förbandstecken. Inriktningen för ammunitions- och minröjning har länge haft fokus på internationell verksamhet, när vi nu ställer om till ett nationellt försvar så ligger EOD-kompaniet till grund för att utveckla ett helt nytt krigsförband – första amröjförbandet som planeras ingå i Försvarsmaktens krigsorganisation från 2023.

– Vi kommer fortsätta våra internationella insatser men vi skapar även förutsättningar för ammunitionsröjnings- och sökförmågan i ett nationellt sammanhang i och med inrättandet av första amröjförbandet, förklarar Fredrik Peedu chef för Swedec.

Swedec blir nu även en grundrekryterande organisationsenhet vilket innebär att det kommer finnas möjlighet för soldater att inrikta sig mot EOD- och sökverksamhet i samband med att man läser till officer eller specialistofficer.

– Att Swedec blir grundrekryterande skapar förutsättningar för en naturlig personalförsörjning för EOD- och sökpersonal i framtiden, berättar Frida Berglund HR-chef vid Swedec.

Swedec växer inte bara i antal personer utan även i förmågebredd. Vid överföringen kommer inte bara ammunitions- och minröjningspersonal till Swedec, utan även sökpersonal som ingår i kompaniet samt den tillhörande hundtjänstavdelningen.

– Det är förmågor som är nya för oss, men med den erfarna personal som kommer till Swedec är jag övertygad om att vi tillsammans fortsätter utveckla dessa förmågor i beslutad riktning, säger Fredrik Peedu.

Vid ceremonin medverkade arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson. Arméchefen poängterade vikten av tydligare ansvar, mandat och större befogenheter inom respektive funktion vid garnisonen.

– Ingenjörs- och ammunitionsröjningsförmågan skall tillväxa. Med denna förändring sätter vi struktur för tillväxt. Dessutom kvarstår de ömsesidiga beroendena inom fältarbetsförmågan vid Eksjö garnison och dessa måste användas i sin fulla potential – det är ett ansvar för alla, säger arméchefen.

Den första juli övergår EOD- och sökkompaniet från Ing 2 till Swedec vilket innebär att Swedec över
en natt går från 65 till drygt 190 befattningar.
Vid ceremonin medverkade arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten