Försvarsmakten vaccinerar egen personal i tre regioner

Försvarsmakten har efter stödbegäran från tre regioner gått med på att sköta vaccineringen av egen personal. Det är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Blekinge som på så vis vill minska trycket på mottagningarna och frigöra fler vaccinationstider.

Arkivbild, vaccinering, covid 19.
Arkivbild, vaccinering, covid 19. Foto: Gino Cucurnia/Försvarsmakten

– Försvarsmakten har sedan många år erbjudit vaccinering av egen personal till exempel vid säsongsinfluensan och det finns upparbetade rutiner vid förbanden för att genomföra detta, säger Claes Ivgren, chef för Generalläkaravdelningen.

Det handlar inte om att ge Försvarsmaktens personal förtur, utan vaccineringen kommer att ske i fas 4 som är den sista fasen och inkluderar alla över 18 år. Anställda och värnpliktiga får mer information från sitt förband när det börjar bli dags.

– Det är regionerna som har vaccinationsansvaret och det är upp till varje region att bedöma om de behöver stöd eller om de bedömer att de kan hantera det genom de vaccinationsmottagningar som redan finns. Hittills har bara tre regioner lämnat in en stödbegäran till Försvarsmakten, säger Claes Ivgren.

Regionerna kommer tillhandahålla vaccinet till Försvarsmakten som sedan ordnar frivillig vaccinering för anställd personal och värnpliktiga. Vilket vaccin som erbjuds beror på tillgången av vaccin nationellt. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fördelning till regionerna kommer vara styrande för vilket eller vilka vaccin Försvarsmakten kommer använda.

– Att Försvarsmakten vaccinerar sin personal bidrar till att avlasta samhället i övrigt och snabbar på processen att vaccinera hela befolkningen, säger Claes Ivgren.