Militärpolisen övar i Stockholm city och Solna

Under veckan kommer upp till ett fyrtiotal soldater i stridsutrustning och västar
uppmärkta med militärpolis att öva på Stockholms gator. Soldaterna kommer att synas när de genomför övningsmoment i flera delar av innerstaden, bland annat kommer de röra sig på Östermalm, Kungsholmen och i Vasastan. Även parken vid Karlbergs slott i Solna kommer att fungera som övningsplats.

Närbild på en persons axel som visar ett MP-märke på grön uniform
Närbild på en persons axel som visar ett MP-märke på grön uniform
Militärpoliser från Livgardet övar på att förstärka skyddet av Försvarsmaktens skyddsvärda verksamhet. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Militärpoliser står samlade runt motorhuven på ett militärfordon.
Militärpoliser övar i stadsmiljö, här i Härnösand. Arkivbild från 2019. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Livgardets krigsförband 11:e militärpolisbataljonen övar i Stockholm under veckan 23-26 mars. Soldaterna kommer att gruppvis genomföra olika övningsmoment som syftar till att öva förmågan att förstärka skyddet av Försvarsmaktens skyddsvärda verksamhet.
Soldaterna kommer att synas i city, på Östermalm, Kungsholmen, i Vasastan samt flera andra platser och de kommer förflytta sig till både fots och i militära fordon. Soldaterna bär stridsutrustning och har på sig västar uppmärkta med militärpolis (MP).

Militärhögskolan Karlbergs park samt vägar/korsningar spärras periodvis av.

Under onsdagen och torsdagen kommer övningen mestadels att vara koncentrerad till Militärhögskolan Karlbergs park. Parken kommer periodvis att spärras av för allmänheten. Vägen framför Karlbergs slott, som förbinder Vasastan med Pampas marina, kommer att hållas öppen för passage. Skottlossning med lös ammunition kommer att ske i parken vilket gör att höga ljud kommer att uppstå under övningen.

Militära fordon kommer att synas runt övningsplatserna och ett antal militärtransporter kommer att färdas genom city. Det medför att vissa korsningar och vägar under kortare perioder kommer att stängas av i syfte att få fri väg. Största delen av transportverksamheten kommer att vara koncentrerad till torsdagen.

11:e militärpolisbataljonen är ett säkerhetsförband som tillhör armén. Bataljonen används för ordnings-, säkerhets- och stödoperationer inom Försvarsmakten. De fungerar som stöd vid både nationella och internationella operationer och övningar som vid kris och krig förstärker skyddet av rikets och Försvarsmaktens ledning samt viktiga objekt i och omkring huvudstaden.

– Under övningen övar soldaterna sina polisiära förmågor framförallt inriktat på
ordningsstörningar och säkerhet. Övningen har också ett fokus på utveckling av ledarskap. Vi utmanar våra chefer i att fatta beslut och genomföra ändamålsenliga insatser på bästa sätt, säger bataljonschef Johan Jönsson.