Intensiv övningsvår med internationella partners

Sverige har en lång tradition av att öva militärt med grannländer som Finland och Norge, men även Storbritannien och USA har i åratal besökt Sverige för att delta i Försvarsmaktens övningar. Under 2021 fortsätter den traditionen och Försvarsmakten har bjudit in flera länder till nya och återkommande övningar.

Under en samövning med franska flottan uppträdde svenska Jas 39 Gripen och franska Rafale tillsammans i luften.
Under en samövning med franska flottan uppträdde svenska Jas 39 Gripen och franska Rafale tillsammans i luften.
Under en samövning med franska flottan uppträdde svenska Jas 39 Gripen och franska Rafale tillsammans i luften. Foto: Försvarsmakten
HMS Nyköping tillsammans med den brittiska fregatten HMS Kent under slutfasen av Baltops. HMS Nyköping och HMS Karlstad ingår i brittiskledda snabbinsatsstyrkan JEF, Joint Expeditionary Force.
HMS Nyköping tillsammans med den brittiska fregatten HMS Kent under slutfasen av Baltops. HMS Nyköping och HMS Karlstad ingår i brittiskledda snabbinsatsstyrkan JEF, Joint Expeditionary Force. Foto: Per-Ola Mjömark/Förvarsmakten
Svenska och finska soldater under vinterövning i Norge. Tack vare liknande kultur och tillvägagångssätt är det oftast enkelt att samarbeta.
Svenska och finska soldater under vinterövning i Norge. Tack vare liknande kultur och tillvägagångssätt är det oftast enkelt att samarbeta. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Under den svenskledda specialförbandsövningen hade amerikanerna med sig bland annat CV-22 B Osprey, som är en kombination av ett flygplan och en helikopter.
Under den svenskledda specialförbandsövningen hade amerikanerna med sig bland annat CV-22 B Osprey, som är en kombination av ett flygplan och en helikopter. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

– Vi ska kunna ge och ta emot stöd så därför är det också viktigt att öva på det. Allt ligger inom ramen för Försvarsmaktens uppdrag och de avtal och avsiktsförklaringar som slutits på politisk nivå, säger brigadgeneral Mats Ström, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

Vid en blick på Försvarsmakten övningskalender så framgår att det är mycket verksamhet planerad hela året. Övningarna med internationella partners inkluderar mark- luft- och sjöstridskrafter och stärker förmågan för alla deltagande nationer.

Under våren möter armén de finska kollegerna i övningen Northern Forest i norra Finland. Senare under försommaren övar Marinen med internationella partners i Östersjön i övningen Baltops. Flygvapnet planerar att möta flera olika internationella samarbetspartners i den multinationella flygövningen ACE 21 som äger rum i svenskt, finskt och norskt luftrum.

2016 undertecknades på politisk nivå Statement of Intent mellan USA och Sverige, SOI. Det är en avsiktsförklaring mellan länderna som omfattar bilaterala övningar, utbildningar och utveckling av gemensam försvarsförmåga. I linje med SOI genomförde bland annat svenska och amerikanska specialförband i november deras mest omfattande gemensamma övning någonsin. Utöver specialförbanden inbegrep den även resurser från övriga svenska stridskrafter, och ställde höga krav på samarbete mellan svenska och amerikanska förband och individer.

– Vi visar genom våra samarbeten att vi är trovärdiga och relevanta i relation till våra partners och den uppgift Försvarsmakten ska lösa. Att tillsammans med andra länder kunna agera snabbt och beslutsamt i ett skarpt läge förutsätter att vi är samtränade redan i dag, säger brigadgeneral Mats Ström.

Under våren kommer Försvarsmakten fortsätta att öva med internationella partners och hittills i år har redan flera enheter från andra nationer övat och utbildats i Sverige.