Nytt nationellt bombdatacenter stärker samhällsskyddet

För att öka samhällets förmåga att hantera den illegala användningen av så kallade explosiva varor etableras nu ett nationellt bombdatacenter (NBDC). Centret samlar resurser från Polisen, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten med målet att öka kunskapen inom området. Försvarsmakten deltar med personal från 13:e säkerhetsbataljon och Swedec.

Arkivbild från Swedecs utbildning av polisens bombtekniker.
Arkivbild från Swedecs utbildning av polisens bombtekniker.
Arkivbild från Swedecs utbildning av polisens bombtekniker. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten

– Huvuduppgiften är att ge en nationell lägesbild över den tekniska hotbilden gällande explosiva varor, stödja utredningar och öka graden av uppklarning och lagföring av brott, säger Lars Samuelsson på Högkvarteret, som är delaktig i etableringsfasen.

Andra syften är att öka skyddsnivån för egen personal, utveckla metoder för röjning av improviserade laddningar, och stärka det förebyggande arbetet för att bättre kunna stävja den här typen av brott.

– Initiativet stärker Försvarsmaktens förmåga inom området då vi får en nationell uppfattning om hotet. Detta kommer att stödja både våra internationella insatser samt vår planering inför ofred i Sverige, inte minst i ett gråzonsskede, säger Lars Samuelsson.

Verksamheten startar den 1 september som en del av Nationella bombskyddet hos Polisen i Solna. En invigningsceremoni sker den 2 oktober.