Försvarsmaktens massiva stöd i krisen

Försvarsmaktens stöd till samhället i den pågående pandemin är omfattande, såväl geografiskt som i fråga om resurser.

Försvarsmakten bidrar med specialistkompetens, arbetskraft och samordning av resurser vid exempelvis etableringarna av tillfälliga sjukhus i Stockholm och Göteborg. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Försvarsmaktens stöd till samhället i den pågående pandemin är omfattande, såväl geografiskt som i fråga om resurser. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Helikoptrar har nyligen utrustats med civil utrustning för intensivvård och är tillgängliga för transport av patienter över hela landet. Foto: Amanda Öberg/Försvarsmakten
Försvarsmakten har bland annat fördelat cirka 60 000 skyddsmask 90. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

– Myndigheten bidrar inte bara med skydds- och sjukvårdsutrustning och transporter, utan också i hög grad med specialistkompetens, arbetskraft och samordning av resurser vid exempelvis etableringarna av tillfälliga sjukhus i Stockholm och Göteborg, säger Lena Person Herlitz, ställföreträdande chef på Försvarsmaktens inriktningsavdelning.

Transporter och logistik

Försvarsmakten är skyldig att hjälpa till vid kriser där civilsamhällets resurser inte räcker till och har unik och värdefull kompetens inom många områden. Ett sådant område är logistik, och myndigheten stödjer med transporter av såväl utrustning som patienter.

– Tolv ambulanser med personal finns nu i Norrbotten, Södermanland och Skåne. Helikoptrar har nyligen utrustats med civil utrustning för intensivvård och är tillgängliga för transport av patienter över hela landet, och Folkhälsomyndigheten får hjälp med inhämtning av prover i samband med provtagningar, säger Lena Person Herlitz.

Även frivilliga försvarsorganisationer runt om i landet bidrar med värdefullt stöd. Bland annat genom att hjälpa personer i riskgrupper med matinköp och andra vardagliga tjänster.

Ledning i kris

 Försvarsmakten stödjer även samhället med kompetens kring ledning i krislägen. Det är något som myndighetens personal utbildas i och övar kontinuerligt.

– Socialstyrelsen och länsstyrelserna i Hallands och Värmlands län får nu stöd av personal från Försvarsmakten som går in i deras respektive ordinarie ledningsfunktioner, och ser till att de fungerar så effektivt som möjligt med anpassade rutiner och arbetssätt, säger Lena Person Herlitz.

Anpassar stödet löpande

Listan över Försvarsmaktens stödjande bidrag i krisen är lång och kommer med stor sannolikhet att bli allt längre. Myndigheten anpassar kontinuerligt stödet utifrån sina unika kompetenser och behovet i civilsamhället.

– Sammantaget bidrar vi med en stor flora av såväl personella som materiella resurser över hela Sverige, för att vi alla tillsammans ska klara av krisen på ett så bra sätt som möjligt, säger Lena Person Herlitz.