Flottans blivande soldater och sjömän

”Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär. Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred..."

Flaggvakt marscherar in till toner av Flottans defileringsmarsch, framförd av Marinens musikkår. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

De rekryter som ryckte in i flottan i september har nu avslutat den första delen av sin militära utbildning. I och med det genomfördes en soldaterinran i Amiralitetskyrkan tillsammans med anhöriga.
Chefen för Sjöstridsskolan, kommendör Jonas Källestedt och amiralitetspastor Daniel Breimert välkomnade och lyckönskade drygt 220 blivande soldater och sjömän som klarat av den allra tuffaste delen av sin utbildning.

Soldaterinran  är ett tillfälle där nyinryckta soldater och sjömän blir erinrade, eller påminda om det förtroende de har fått liksom de förpliktelser som det medför att tillhöra Försvarsmakten. Ceremonin är en flera hundra år gammal tradition och den nu gällande versionen togs fram 2010.

Drygt 220 rekryter med anhöriga deltog under soldaterinran i Amiralitetskyrkan, Karlskrona. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Soldaterinran

”Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär. Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur. Genom att hjälpa andra länder och deras medborgare bidrar vi till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet.
Du tillhör nu Försvarsmaktens personal och du utgör därmed del av dess viktigaste resurs. Det är på oss som Försvarsmaktens förmåga slutligen beror. Om vi blir angripna ska vi och övriga invånare tillsammans och med våra gemensamma krafter med alla medel försvara vårt land och vår frihet. När vi tjänstgör utomlands är vi representanter för Sverige med det ansvar som detta innebär. Vi ska alltid göra de värderingar som vi är satta att försvara.

Som soldat och sjöman i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger. Att du har tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra dina uppgifter är avgörande. Du ska ta ansvar för ditt handlande och vara ett föredöme för andra. Inom Försvarsmakten kommer du alltid att vara del av en grupp. Gruppens styrka är avgörande för vår förmåga att utföra de uppgifter som åligger oss. Du ska främja sammanhållning och god anda och vara ett stöd för dina kamrater. Kränkande behandling ska alltid motverkas och respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthållas. Din insats är viktig och den behövs för Sverige. Jag välkomnar dig till Försvarsmakten.”