Vi utvecklas tillsammans - försvaret, polisen och hunden

Under flera år har Ing 2 samverkat med Nationella bombskyddets hundförare och genom att byta erfarenheter med varandra stärks förmågorna där hunden är en effektiv sensor för att hitta ämnen som den är tränad på.

En hund.
Hunden är en kompletterande sensor och bidrar till förbandets sökförmåga. Foto: Amelie Magnusson/Försvarsmakten
Hund genomför vägsök.
En hund som tillhör en avancerad sökpluton genomför ett vägsök. Foto: Amelie Magnusson/Försvarsmakten
Hundekipage från Nationella bombskyddet.
Hundekipage från Nationella bombskyddet övade under en vecka vid Ing 2. Genom samverkan mellan myndigheter bidrar vi till att öka varandras förmågor. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Hund med leksak.
Efter ett väl genomfört får man självklart en belöning i form av favoritleksaken. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Hundavdelningen vid Ing 2 har funnits sedan 2005 och de instruktörer som är anställda har som uppgift att dressera, utbilda och vidareutveckla våra hundar och hundförare. Instruktörerna har en lång erfarenhet av att arbeta med hundar och genom samverkan med andra, exempelvis polisen, utvecklar även de sina egna kompetenser.

De hundar som kommer till Ing 2 startar sin utbildning vid Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) där de grunddresseras innan de får en hundförare som ska jobba med dem i framtiden. Under tolv veckor är hundföraren på plats vid FHTE och inleder sitt arbete med hunden innan de kommer tillbaka till Ing 2 och utbildas vidare med stöd av instruktörerna vid förbandet.

Då hundarna är en kompletterande sensor inom söktjänsten tillhör hundekipagen Avancerad sökpluton vid EOD- och sökkompaniet. Hundarna som är krigsplacerade vid Ing 2 är tränade på att söka efter explosiva ämnen i olika miljöer som till exempel fordon, terrängområden, byggnader eller vägar.

– Våra hundekipage är eftertraktade och vår personal på kompaniet, civila som militära, medverkar till att vi håller en hög nivå över tiden. Det är något som krävs för att skapa hundekipage som ska vara operativa och klara av att möta den aktuella hotbilden, säger Harald Glans som är plutonchef för en avancerad sökpluton.

Eksjö garnison har goda förutsättningar och samarbetet med Swedec ger oss möjlighet att hålla hög kvalitet genom all utbildning och träning.

Samverkan med polisens hundförare

Under flera år har Ing 2 dessutom samverkat med Nationella bombskyddets hundförare där vi tillsammans utökar vår kompetens genom att byta erfarenheter med varandra. Försvarsmaktens övnings- och skjutfält ger polisens hundekipage möjlighet att till exempel öva där saker exploderat.

– Det är femte året som vi genomför en utbildningsvecka med stöd av Ing 2 och för oss är det en viktig och uppskattad vecka. Tack vare övningsfältet får vi möjlighet att öva med dofter som finns efter till exempel en explosion för att förbereda och stärka hundarnas förmåga att hitta explosivämnen där hundarna stöter på olika störningsmoment, säger hundbefäl Fredrik Bergström.

Förbandets instruktörer och hundförare blir inbjudna att delta vid polisens certifiering där erfarenheter byts mellan varandra och där instruktörerna får nya infallsvinklar till sitt arbete. Tillsammans blir vi starkare och genom samverkan höjer vi våra hundekipages kompetens.