ÖB höjer lönerna för soldater och officerare

Försvarsmakten växer och i den pågående uppbyggnaden är det helt avgörande att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Ett led i detta är att löpande se över de lönenivåer som gäller för nyanställda gruppbefäl, soldater och sjömän samt för nyexaminerade officerare och specialistofficerare.

Ett av momenten under regementets dag var en kamp mellan GU-plutonerna i soldatkunskaper. Kamraterna på sidan hejjar på sin pluton.
Regemenetsdag på Ledningsregementet lördagen 20181006
Ett av momenten under regementets dag var en kamp mellan GU-plutonerna i soldatkunskaper. Kamraterna på sidan hejjar på sin pluton.
Regemenetsdag på Ledningsregementet lördagen 20181006
Lägstalönen för gruppchefer, soldater och sjömän kommer från och med den 1 oktober att vara 20 000 kr. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Försvarsmakten har under de senaste åren gjort stegvisa förändringar i denna del och har nu, efter dialog med Officersförbundet, beslutat att justera lönenivåerna ytterligare. Detta innebär att lägstalönen för gruppchefer, soldater och sjömän från och med den 1 oktober kommer att vara 20 000 kr, per månad och att officerare och specialistofficerare inplaceras på lägst 26 000 kr efter avslutad utbildning.

– Vi har identifierat ett fortsatt behov av att förändra de initiala lönenivåer som gäller för militär personal, och för oss är det då högt prioriterat att gå från ord till handling, säger överbefälhavaren Micael Bydén.

Även om beslutet nu gäller själva ingångslönen så kommer Försvarsmakten också att jobba strukturerat med följdjusteringar för den personal som redan har jobbat ett antal år.

– Detta är en viktig fråga för oss, varför vi också särskilt har avsatt medel för detta inom ramen för den kommande lönerevisionen, säger Försvarsmaktens förhandlingschef Henrik Stålspets.

Hur de ovanstående förändringarna skall omhändertas i samband med den nu förestående Ralsprocessen kommer att kommuniceras via personalansvariga på lokal nivå.