Stridsbåt och g-båt - alla dagar i veckan!

För många betyder juni, juli och augusti lata dagar vid stranden och välförtjänt ledighet. Mitt i de varmaste månaderna väljer tusentals ungdomar att genomföra utbildningar hos Försvarsmakten eller i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna. På Sjövärnskårens sommarskola på Märsgarn lär sig ungdomarna rodd, segling och fälttjänst men får också prova på att framföra marinens fartyg.

Instruktör från Amfibieregementet förevisar ett akut omhändertagande.
Stridsbåtar och gruppbåtar (g-båtar) används både för transporter och utbildning under sommarskolan. Foto: Helena Lissner
Stridsbåt 90H stävar mot kaj.
Under utbildningen får eleverna bland annat lära sig ett akut omhändertagande av en skadad person. Foto: Helena Lissner

För ungdomar mellan 15 och 20 år som vill få en inblick i det militära livet erbjuder Försvarsmakten och frivilliga försvarsorganisationer kurser om 1 - 3 veckor under sommarlovet. Kurserna är avgiftsfria och deltagarna bor och äter gratis. Utbildningen omfattar tre till fyra steg och genomförs både på sommaren i form av sommarskolor och under höst, vinter och vår i form av hemortsutbildning. Eleverna lär sig sam­arbeta i grupp och leva med många människor på en liten yta, klassisk militär exercis, sjukvård, förläggning i fält, och mycket annat. 

Sjövärnskåren är en frivillig försvarsorganisation med marin inriktning. Organisationen genomför fem sommarkurser på uppdrag av Försvarsmakten på fyra platser i Sverige – Göteborg (Känsö), Karlskrona (Kungsholmen), Härnösand (Lungö) och Stockholm (Märsgarn 1 och Märsgarn 2). På Märsgarn ansvarar Amfibieregementet för utbildningen och förutom att samtliga utbildningssteg är representerade av personal från förbandet används också förbandets fartyg i båda manöver- och navigationsutbildning.

Elever från praktikkursen går igenom stridsbåtens delar.
Stridsbåtar och gruppbåtar (g-båtar) används både för transporter och utbildning under sommarskolan. Foto: Helena Lissner

De tre utbildningsstegen kallas grundkursen, fortsättningskursen och praktikkursen. Alla utbildningssteg innehåller bland annat rodd och segling men praktikkursen innebär dessutom grundläggande motorbåtstjänst, både teoretiskt och praktiskt. Årets praktikkurs genomförs på stridsbåtar och g-båtar. Eleverna får utbildning i metoderna för att framföra snabba fartyg och tekniken för att manövrera ett fartyg som drivs av vattenjet. Utbildningsrutterna utgår från Korsö och täcker stora delar av Stockholms södra skärgård. Som komplettering får eleverna dessutom genomföra flera pass i Amfibieregementets navigationssimulator. Att använda förbandets fartyg tillhör inte vanligheterna men på frågan om vilken fartygstyp som är roligast är svaret tydligt.

– Stridsbåt och g-båt – alla dagar i veckan, säger en av eleverna utan tvekan.