Losskastning för Baltops

Tidigt på söndagsmorgonen började de första fartygen lämna Marinbasen i Kiel. Där hade de sista mötena inför den stora multinationella övningen Baltops genomförts och nu väntar tolv dygns övningar i södra Östersjön. Besättningarna på de båda svenska korvetterna HMS Karlstad och HMS Nyköping såg fram emot att gå till sjöss och öva tillsammans med kollegorna från de övriga 17 nationerna.

HMS Karlstad kastar loss.
HMS Karlstad kastar loss. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Många fartyg skulle gå till sjöss denna dag från marinbasen i Kiel.
Många fartyg skulle gå till sjöss denna dag från marinbasen i Kiel. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Under övningen kommer de båda svenska fartygen att ledas av en brittisk chef ombord på fartyget HMS Albion. Anledningen till detta är att Sverige deltar i Joint Expeditionary Force, Jef. Det är ett brittiskt initiativ till en snabbinsatsstyrka som ska kunna sättas in vid behov och där åtta nationer ingår, därav våra nordiska grannar Finland, Danmark och Norge.

Unika Korvetter

—Det är första gången vi ingår fullt ut i en Jef-styrka under en övning men det känns redan som att vår brittiska chef vet hur han ska använda korvetterna på bästa sätt, berättar Magnus Almqvist som är fartygschef på HMS Karlstad.

De vanligaste stridsfartygen internationellt är fregatter, som är betydligt större än de 72 meter som Visbykorvetterna är långa. Storlek har flera fördelar men i det relativt lilla Östersjön även en del nackdelar när det handlar om att operera kustnära.

Thomas Zimmerman är fartygschef på Karlstads systerfartyg, HMS Nyköping:

—I dessa sammanhang kallas vi på engelska för en ”gap filler”. Vi fyller alltså en lucka som man normalt inte har i större mariner, av mindre, lättmanövrerade fartyg som samtidigt har kompetenta vapen och sensorer. Visbyklassen är designad för den speciella Östersjömiljön som är både grundare och har andra utbredningsförhållanden för sonarer och radar.

Magnus Almqvist och Thomas Zimmerman är fartygschefer på HMS Karlstad och Nyköping.
Magnus Almqvist och Thomas Zimmerman är fartygschefer på HMS Karlstad och Nyköping. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Tillsammans, inte ensamma

Samarbetena som utvecklas under övningar som Baltops är mycket viktiga. Svenska marinen blir hela tiden bättre när man får möjlighet att jobba tillsammans med skickliga kollegor från andra nationer. Att jobba tillsammans med andra är inget som man lär sig bara en gång utan en kunskap som hela tiden måste underhållas och utvecklas. Men den kanske viktigaste anledningen till att samarbeta med andra nationer är det faktum att eventuella framtida kriser möts tillsammans och inte ensamma.