Gemensam utbildningsinsats stärker fredsarbetet

Ett mobilt träningsteam (Mobile Training Team, MTT) med nio officerare från Sverige och Finland är på plats i Timbuktu för att utbilda andra nationers styrkor som ingår i FN:s insats Minusma. Utbildningsinsatsen är ett pilotprojekt som genomförs som en del i det nordiska försvarssamarbetet.

MTT genomgång
Det mobila träningsteamet utbildar soldater från bland annat Liberia och Burkina Faso. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Utbildning i akut omhändertagande.
Syftet med utbildningspassen är att komplettera andra truppbidragande länders insatsutbildning och stärka deras förmåga i det dagliga arbetet, bland annat vid patruller ute i området eller när de försvarar sin egen camp. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Överste Sven Hansson
"Tillsammans så tränar vi, rådgör och hjälper soldaterna att hålla sina färdigheter aktuella", sa överste Sven Hansson, chef för MTT. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

”Vid metallcontainern, två skyttar”. 

Orden upprepas högt av soldaterna från Liberia när de övar målangivelse på FN:s internationella supercamp i Timbuktu, Mali. Det är närmare 40 grader varmt i insatsområdet när de svenska och finska officerarna från MTT:t, går bredvid och instruerar. Klimatet är långt ifrån det som de nordiska officerarna är vana vid, men lugnt och metodiskt går de igenom grunderna.

Under fem veckor kommer MTT:t att utbilda drygt 400 soldater och officerare från bland annat Liberia, Elfenbenskusten, Burkina Faso och Egypten. Syftet med utbildningen är att komplettera deras insatsutbildning och stärka deras förmåga i det dagliga arbetet, bland annat vid patruller ute i området eller när de försvarar sin egen camp.

– MTT:t en gemensam insats av Sverige och Finland där vi tillsammans stärker FN och förbanden som ingår i Minusma. Tillsammans så tränar vi, rådgör och hjälper soldaterna att hålla sina färdigheter aktuella, säger överste Sven Hansson, chef för MTT.

"Vi drar lärdomar från deras erfarenheter"

Utbildningspassen inleds med grundläggande teori. Instruktörerna förklarar på engelska, en tolk finns med och översätter på franska, och det ges tid till diskussion och frågor. Därefter ökar utbildningen stegvis och soldaterna får gå från ord till handling.
– Det är väldigt kul och lärorikt att vara här nere och utbilda soldater och officerare från andra länder. Min uppfattning är att de har en god kunskap och att grunderna som de lär sig är desamma som för oss. Däremot skiljer sig vissa detaljer åt, så samtidigt som utbildar dem drar vi lärdom från deras erfarenheter, säger kapten Adam Holmström, utbildningsansvarig.

Adam Holmström, utbildningsansvarig
"Min uppfattning är att de har en god kunskap och att grunderna som de lär sig är desamma som för oss", sa kapten Adam Holmström, utbildningsansvarig. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Vissa av soldaterna som utbildas har tjänstgjort i flera år, medan andra är relativt nya i sina befattningar. Gemensamt för alla är däremot viljan att alltid lära sig mer.
– Utbildningen som vi får här nere är mycket bra. Vi lär oss enkla koncept som underlättar vårt arbete i Mali, säger Joshua Andrews, gruppchef från Liberia.

Både politiskt och militärt samarbete

Det nordiska försvarssamarbetet bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna och under 2019 är Sverige ordförandeland.

MTT är just nu ett pilotprojekt och de kunskaper och erfarenheter som dras bäddar för hur utbildningsinsatserna kommer att bli i framtiden. Redan nu kan både representanter från Sverige och Finland se fördelar med den gemensamma utbildningsinsatsen.
– Vi gör stor skillnad på kort tid. Alla här arbetar mot ett och samma mål och det är väldigt positivt att arbeta tillsammans med officerare från Sverige. Det stärker vårt nordiska försvarssamarbete och tillsammans med de andra nationerna i Minusma arbetar vi tillsammans för fred i Mali, säger överstelöjtnant Niko Petteri från finska försvarsmakten, ställföreträdande chef MTT.