Ledningsträning inför Trident Juncture

Den stora Natoövningen Trident Juncture närmar sig med stormsteg och förberedelserna vid de svenska deltagande förbanden är i full gång. Vid pansarbataljonen på I 19 i Boden genomförde 191:a mekaniserade bataljonen en mindre ledningsträningsövning under tre dagar denna vecka.
– Vi vill köra igenom vår stridsplan för att vi ska vara så väl förberedda som möjligt, säger överstelöjtnant Magnus Jonsson, bataljonchef.

Ledningsträning är en viktig del i förberedelserna inför Trident Juncture för 191:a mekaniserade bataljonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Vi ser väldigt positivt på att få delta i en sådan här stor övning. Det är många delar som ger bra träning för oss, vi är ett tillfälligt sammansatt förband. Vi får öva i ny terräng, mot en motståndare som vi inte riktigt vet hur denne tänker”, berättar bataljonschefen Magnus Jonsson, som här ger order inför nästa anfall. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Chef för det svenska sammansatta stridsvagnskompaniet under Trident Juncture är kapten Christian Wester från P 4, till höger. Kapten Andreas Näslund från I 19 är ställföreträdare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Lägesuppdatering i 191:a mekaniserade bataljonens stridsledningscentral. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Under Trident Juncture leds den svenska brigaden av andra brigadstaben. Under 191:a mekaniserade bataljonens ledningsträning spelades högre chef av personal ur tredje brigadstaben. Här är det major Fredrik Bandh från tredje brigadstaben som har ordergivning med delar av bataljonsledningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Trident Juncture 2018 är en av Natos största övningar och genomförs denna gång i Norge. Övningen ska testa snabbinsatsstyrkan Nato Response Force, NRF, och består av en förbandsövning och en ledningsövning. Natos målsättning med övningen är att öva ledning, planering och genomförande av en större gemensam operation där en av medlemsstaterna, i det här fallet Norge, angrips.

Sverige på båda sidor

Norge är värdnation för övningen och Sverige deltar med enheter från samtliga stridskrafter. Marin- och flygvapenbidragen utgör Sveriges bidrag till Natos reservstyrkeregister och armébidraget är anmält för deltagande inom ramen för motståndarsidan. Det svenska armébidraget består av en brigad som är sammansatt av svenska och finska förband och den leds av andra brigadstaben. Här får den svenska armén ytterligare möjlighet att utveckla brigadförmågan under en stor övning.

Tillfälligt sammansatt bataljon

En av delarna i den svensk-finska brigaden är 191:a mekaniserade bataljonen som i sin tur också är ett tillfälligt sammansatt förband. Bataljonen består av ett pansarskyttekompani, ett sammansatt stabs- understöds- och trosskompani med bland annat spaningsresurser och logistikdelar från Norrbottens regemente, I 1 9. Ett ingenjörkompani från Göta ingenjörregemente, Ing 2 och ett stridsvagnskompani med vagnar och besättningar från Skaraborgs regemente, P 4, Södra skånska regementet, P 7 och I 19.
– Bataljonen består till av huvuddel av heltidstjänstgörande soldater men även av tidvis tjänstgörande och några som nu genomför sin grundutbildning. Totalt är vi cirka 400 soldater och officerare, berättar Magnus Jonsson.

Testar stridsplanen

– Med tanke på hur vi har varit tvungna att plocka ihop bataljonen från olika förband är därför denna ledningsträning en mycket viktig del i våra förberedelser. Vi får möjligheten att spela på den tänkta stridsplanen på den aktuella lägeskartan, det vill säga den terräng vi kommer att möta i Norge. Men inte minst viktigt är att vi får jobba ihop oss i bataljonen. Vi kan också spela på olika fall i händelseutvecklingen och även förbereda alternativa planer så kan vi vara på framkant när det drar igång för fullt i Norge, fortsätter Magnus Jonsson.

Kapten Christian Wester från P 4 är chef för det sammansatta stridsvagnskompaniet som ska ingå i bataljonen.
– Det har varit en bra förberedelsevecka där vi fått tillfälle att lära känna varandra och snacka ihop oss, det skapar trygghet i kompaniledningen. Det kommer nog inte bli så svårt att leda det här kompaniet, i stort är det inte så mycket som skiljer i hur vi jobbar, berättar Christian Wester.

"Positivt att vi får göra det här tillsammans"

– Jag tror att vi kommer komplettera varandra bra, det känns också väldigt tryggt att I 19 är med. De har mycket större vana av vinterförhållande och att öva i terräng med dålig infrastruktur jämfört med oss från södra Sverige, fortsätter Christian.

– Det är i alla fall väldigt positivt att vi i "stridsvagnsskrået" får göra det här tillsammans under en så pass lång övning. Nu återstår ytterligare ett skede i förberedelserna. Vi kommer att samlas i Skövde för att samträna i Markstridsskolans besättningsträningsanläggning, BTA, innan vi åker till Norge. Vi kommer väl rustade, avslutar Christian Wester.

Fakta

Sveriges deltagande i övningen Trident Juncture bottnar i den svenska solidaritetsförklaringen, som bland annat säger att vi ska kunna ”ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt” om ett EU-land eller nordiskt land drabbas av en katastrof eller ett angrepp.

Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap med andra länder och organisationer. Förmågan att verka inom ramen för en multinationell gemensam operation är grundläggande för möjligheten att verka i Sverige, i närområdet och i operationer utanför närområdet. Samarbetet med Nato är centralt för att öka förmågan – både nationellt och internationellt.

Trident Juncture 2018