Samarbetet som bygger förmåga att kunna agera tillsammans

Finland är en prioriterad försvarssamarbetspartner och inget annat land står Sverige närmare. Samarbetet ska bygga förmåga att kunna agera tillsammans. Finland och Sverige skapar förutsättningar för samarbete även bortom fredstid om politiska beslut fattas. Under två dagar har man haft ett givande möte för att fortsätta planeringen mot dessa förutsättningar.

FISE
FISE
Under två dagar planerades försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Jonas Haggren
Konteramiral Jonas Haggren är chef för ledningsstabens inriktningsavdelning. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Chefen för ledningsstabens inriktningsavdelning Jonas Haggren, tillsammans med sin finske kollega general löjtnant Kim Jäämeri är initiativtagare till mötet, där även insatschefen, arméchefen, marinchefen, flygvapenchefen, förbandsproduktionchefen och försvarslogistikchefen deltog.

– Målet med samarbetet är att skapa förmåga och förutsättningar att kunna genomföra gemensamma operationer, i fred, kris och krig, säger Jonas Haggren.

Den sammantagna bedömningen är att ett fördjupat samarbete mellan våra länder ökar kvalitet, interoperabilitet och operativ effekt med relativt små medel. Samarbetet ökar handlingsfrihet att agera tillsammans och höjer tröskeln för incidenter och angrepp vilket i sin tur bidrar till ökad stabilitet i vårt närområde.

Redan idag använder våra länder varandras baser och övningsutbyte sker ofta. Möten likt det som har genomförts hör till vanligheten och det har blivit en naturlig del att ha en ständig kontakt mellan våra länder.

– Under hösten ser vi fram emot finsk-svenskt samarbete under Natoövningen Trident Juncture. Vi kommer också arbeta för att etablera ett ökat personalutbyte på olika ledningsnivåer och på förband för att förbättra förståelsen och förtroendet mellan länderna, säger Jonas Haggren.