Ökad militär förmåga under året som gått

2017 har varit ett verksamhetsår i rätt riktning för ett starkt och utvecklat försvar och Försvarsmakten har ökat den militära förmågan. Det framgår av myndighetens årsredovisning som nu lämnats in till försvarsdepartementet.

Svenskt hemvärn skyddade och bevakade platsen där amerikanska och franska styrkor övade skytte under försvarsmaktsövningen Aurora 17. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
I december 2017 blev det klart att Gotlands regemente skulle upprättas från 1 december 2018. Foto: Joakim Elovsson/ Försvarsmakten
Intresset var stort när Försvarsmakten som en del av Aurora 17 bjöd in allmänheten till en spännande dag på Gärdet i Stockholm. Försvarsdagen besöktes av 80 000 personer. Foto: Försvarsmakten
Veterandagen 2017. Korpral Inge Haraldsson, Dals Långed, tilldelades Försvarsmaktens medalj för sårade i strid, i silver, med anledning av striden på Cypern 1967. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Stridsbåtar ur andra amfibiebataljonen i formation på Mysingen under övning Aurora 17. En helikopter 14 bistod för dokumentation. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
I november 2017 meddelades att Försvarets materielverk fått i uppdrag att göra en anbudsförfrågan och inleda diskussioner med amerikanska myndigheter om anskaffning av luftvärnssystemet Patriot åt Försvarsmakten. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Polisens bombtekniker tillsammans med ammunitionsröjare från Totalförsvarets Skyddscentrum under Aurora 17. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Med stöd av lagen om totalförsvarsplikt förstärktes andra amfibiebataljonen med viktiga kompetenser under Aurora 17. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Personal från Trängregementet samverkade om avlastning av ett amerikanskt plan. Under Aurora 17 genomfördes övning i värdlandsstöd. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Tillsammans med amerikanska förband genomfördes en av de största helikopterlandsättningar som gjorts i Sverige. Momentet var en del av övningen Aurora 17. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Sjömän under Aurora 17. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Statminister Stefan Löfvén och försvarsminister Peter Hultqvist besökte övningen Aurora 17 vid ett moment med skjutning med artilleripjäser. Foto: Marcus Åhlen/Försvarsmakten

— Försvarsmakten har tagit steg framåt i såväl förmåga som utveckling av ett nytt totalförsvar och det finns en positiv framåtanda i organisationen, säger kommunikationsdirektör Marcela Sylvander.

Det är flera åtgärder som bidragit till ett starkare försvar, bland annat fördjupade internationella samarbeten med Finland och USA, och etableringen av en permanent stridsgrupp på Gotland. För att utveckla en mer robust och tydlig ledning och organisation har förberedelser gjorts för att bland annat inrätta försvarsgrensstaber och för att överta ansvar från FMV inom materiel- och logistikförsörjningen.

 — De ekonomiska tillskotten har varit positiva och medverkat till att stärka den militära förmågan, men samtidigt har fortsatt reducerad köpkraft och ökade priser påverkat tillväxten, säger Marcela Sylvander.

Försvarsmakten har haft en omfattande övningsverksamhet inom stridskrafterna och hemvärnet. I september hölls försvarsmaktsövningen Aurora 17 – den största övningen i sitt slag på 24 år med nästan 22 000 deltagare – som engagerade både medarbetarna, allmänheten och det civila samhället.

De internationella insatserna har genomförts enligt plan i bland annat Mali, Afghanistan, Somalia och Irak. Dessutom har Försvarsmakten bidragit med ett tiotal utbildnings- och observatörsinsatser runtom i världen. Vid halvårsskiftet inrättades Försvarsmaktens Veterancentrum.

När det gäller personalförsörjningen konstaterar kommunikationsdirektören att målet för antagningen till officersprogrammet överträffats, däremot har myndigheten inte nått målen med grundutbildningen.

— Frivillighet, motivation och intresse utgör fortsatt grunden i rekryteringen och är tillsammans med den införda totalförsvarsplikten avgörande för att vi ska kunna bemanna och öva krigsförbanden, säger Marcela Sylvander.