”I dag börjar en resa som slutar om drygt ett år.”

Kosovo, Tchad, Afghanistan, Adenviken och Indiska oceanen. Amfibieförband verkar normalt där vatten möter land men förbanden är mer mångsidiga än så. Amfibieregementet har ansvarat för flera internationella insatser och bidrar med särskilda kompetenser till andra förband som genomför insatser. I juni 2018 ansvarar Amfibieregementet ytterligare en egen insats. Det är dags för förbandet att åka till Mali.

Överstelöjtnant Adam Camél tar emot sitt nya förband för första gången. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Exercishallen på Berga börjar fyllas med människor. Några är civilklädda och några bär uniform. För några är det kära återseenden som firas med hjärtliga kramar och för några är det en helt ny sammanslutning av människor som mottas med ängsliga blickar. Det är Mali 08 som har sitt uppstartsmöte. Från och med i dag kommer förbandet påbörja sina förberedelser för att vara redo att resa till Mali strax innan midsommar nästa år.

Överstelöjtnant Adam Camél kliver upp på exercishallens scen framför åhörarna och tar befälet. Adam är chef för insatsen och har även varit chef för Amfibieregementets planeringsgrupp som planerat bidraget sedan i våras.
– Syftet med samlingen är att markera en start. En liten kick-off för att fysiskt samlas och mentalt för att skruva till skallen lite. Vi ska tillsammans titta på vad som händer fram till jul, under våren och slutligen under insatsen, säger Adam.

Uppgiften är att utgöra ett stöd till den FN-ledda insatsen Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (Minusma). Insatsen har pågått sedan 2013 och har stöd i FN-stadgans kapitel VII som innebär FN:s tyngsta medel i strävan efter att uppnå stabilitet, säkerhet och fred. Totalt ingår närmare 15 000 personer i insatsen och över 11 000 är militärer. Det största truppbidraget kommer från Burkina Faso och flera afrikanska länder toppar listan över numerärer. Däremot finns stora bidrag från EU-länder som Tyskland.

Omväxlande yrke i skärgårdsmiljö inkluderar även öken

Den svenska styrkan bidrar med ett underrättelse- och spaningsförband. I uppgifterna ingår såväl inhämtning som bearbetning av underrättelser. Sedan 2014 har Sverige en egen bas i närheten av Timbuktu. Basen går under namnet Camp Nobel och härifrån utgår huvuddelen av förbandet.
– Några ur förbandet kommer vara också vara i huvudstaden Bamako, säger Adam.

Överstelöjtnant Adam Camél
Adam Camél har tidigare internationell erfarenhet, bland annat från Afghanistan. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Den korta samlingen tar slut och åhörarna reser sig för att gå. Vid en av långsidorna i exercishallen står ett bord fyllt med namnbrickor. En efter en letar varje förbandsmedlem upp sin namnbricka och rör sig mot utgången. Utanför väntar två bussar som ska ta delar av förbandet till första delen av utbildningen.
– Det här kommer bli intressant. Varmt och dammigt… som vanligt när Amfibiekåren ska åka någonstans. Ett omväxlande yrke i skärgårdsmiljö inkluderar tydligen också öken, avslutar Adam.