Informationssoldaten, en operativ resurs

En amerikansk Chinook-helikopter lyfter med öronbedövande dån från Uppsala garnison. Med ombord är en informationssoldat från 52:a infopluton tillsammans med en specialist från Combat Camera.

En soldat och en specialistofficer ur en rörlig informationsgrupp ska kunna följa med alla typer av förband och lösa sina uppgifter i alla miljöer.
En soldat och en specialistofficer ur en rörlig informationsgrupp ska kunna följa med alla typer av förband och lösa sina uppgifter i alla miljöer. Foto: Rickard Kjaergaard/Försvarsmakten.
En informationssoldat intervjuar en amerikansk helikopterpilot under övning Aurora. Specialisten från Combat Camera står för bilderna.
En informationssoldat intervjuar en amerikansk helikopterpilot under övning Aurora 17. Specialisten från Combat Camera står för bilderna. Foto: US Army
Som informationssoldat ska man även kunna stödja med stillbild och rörlig bild vid behov.
Som informationssoldat ska man även kunna stödja med stillbild och rörlig bild vid behov. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten.
Kompetens inom både text och bild är viktigt för medlemmarna i 52. infopluton.
Kompetens inom både text och bild är viktigt för medlemmarna i 52:a infopluton. Foto: Rickard Kjaergaard/Försvarsmakten.

Informationssoldaten Per Wallin antecknar medan Joel Thungren från Combat Camera fotograferar. Uppdraget är att dokumentera hur Sverige tar emot stöd inom ramen för värdlandsavtalet under försvarsmaktsövning Aurora 17. Under övningen fick soldater ur 52.Infopluton, som tillhör 11:e ledningsplatsbataljonen på Ledningsregementet, för första gången öva i befattningen som rörlig informationsgrupp. Gruppen bestod av två informationssoldater som bland annat producerade ett informationsblad till hela den övade brigaden. 

Varför ett nytt förband?

I fredstid lever vi i ett konstant informationsflöde där vi ständigt och omedelbart kan ta reda på vad som händer. Får vi inte det kan vi lätt bli oroliga och rykten börjar spridas. Tänk till exempel på när du står på perrongen och tåget är försenat, men ingen anledning eller tidsram ges. Det finns inget som tyder på att detta kommer att ändras i kris eller krigstider. Där kommer de rörliga informationsgrupperna in.

– Den rörliga informationsgruppen är en resurs under Insatschefen. Den kan lösa uppgifter kopplade till informationstjänsten på en taktisk nivå, säger Richard Kjaergaard, informationschef vid andra brigaden.

Gruppen ska kunna fungera på alla nivåer, från operativ nivå till att kunna följa med en skyttepluton längst fram vid linjen. I fredstid ska gruppen bland annat kunna stödja insatser i utlandet.

–  Tjänsten är otroligt omväxlande. Att komma in som deltidstjänstgörande soldat, få se hela brigadens verksamhet och komma med idéer för artiklar och uppslag är jättekul, säger Per Wallin som är inne och tjänstgör under övning Aurora 17.

För att kunna lösa uppgifter som informationssoldat får befattningshavaren både grundläggande soldatutbildning och medierelaterad utbildning. Kommunikationstjänsten i krigstid kräver mer än bara förmåga att skriva och fotografera.