Skarp granat oskadliggjord under Northern Coasts

Två granater hittades och oskadliggjordes av Försvarsmakten under den multinationella marinövningen Northern Coast.
– Det var relativt enkelt att hantera inom ramen för övningen, säger Martin Toftevall från röjdykardivisionen.

Martin Toftevall jobbar på 44.röjdykardivisionen och har varit med på övningen.
Martin Toftevall jobbar på 44:e röjdykardivisionen och har varit med på övningen. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
 En av granaterna som hittades utanför Ronneby hamn.
En av granaterna som hittades utanför Ronneby hamn. Foto: Försvarsmakten

Fyndet gjordes av tyska röjdykare i vattnet utanför Ronneby hamn. I övningsmomentet söktes ett område av med hjälp av en undervattensfarkost (Remus), vilken hittade granaterna. Dykare sändes ner för att identifiera objektet och därefter sprängdes granaterna där de låg.

– Det är alltid en avvägning men vi föredrar att spränga på plats på grund av säkerheten, säger Martin Toftevall från röjdykardivisionen.

Efter sprängningen kunde dykare konstatera att den ena granaten var skarp och den andra en övningsgranat. Troligtvis rör det sig om gammal svensk övningsammunition som blivit kvar i det gamla skjutfältet där delar av Northern Coast pågår.

För röjdykardivisionen är detta inget ovanligt. Odetonerad ammunition oskadliggörs regelbundet med främsta syfte att skydda allmänheten. I det här fallet gick förloppet relativt enkelt.

– Vi hade dykare och all nödvändig utrustning på plats, till och med läkare och tryckkammare på grund av övningen, säger Martin Toftevall.