Fältarbetsförmågan övas inför Aurora

Soldaterna framrycker långsamt framför sitt fordon och söker systematiskt av vägen med metalldetektorer. Plötsligt börjar automateld och rop att eka genom de småländska skogarna. Motståndaren överfaller kolonnen och en bandvagn träffas med följden att hela besättningen skadas. Men trots realismen är det bara en övning. 212:e ingenjörkompaniet förbereder sig inför Aurora.

En soldat tar hand om en skadad kamrat efter ett fiktivt eldöverfall. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
En grupp fältarbetssoldater hoppar upp i sitt fordon samtidigt som ingenjörbandvagn 120 rullar förbi för att rensa vägen från minor. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
En fältarbetssoldat använder minsökare för att försäkra sig om att vattenpölen inte döljer en fientlig mina. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
En docka som brinner framför bandvagnen simulerar en brännskadad soldat. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

I dagens övningsscenario är framryckningsvägen fylld med avståndslagda minor, vilka lagts ut via artillerigranater eller flyg. För att kunna förflytta sig i under sådana omständigheter krävs specialistkunskaper och materiel. Bådadera finns det gott om på kompaniet. När kolonnen kommer fram till den minerade vägen lämnar soldaterna sina fordon för att lugnt och metodiskt söka av vägen framför dem. De fientliga minorna identifieras och markeras med sprayfärg varefter gruppens kulspruteskytt oskadliggör dem på avstånd med välriktade salvor.

– Idag övar vi framryckning och minbrytning, men också funktionskedjan där bland annat sjukvård och tekniskt underhåll ingår, säger löjtnant Sebastian Winther, plutonchef på 212:e ingenjörkompaniet.

Specialistkompetenser

Minbrytning är en av många specialistkompetenser som finns på kompaniet. Soldaterna kan också utföra förbindelsearbeten såsom brobyggnation, fördröjande fältarbete till exempel blockering och minering av vägar och inbrytning i byggnader. I dagens scenario slås motståndaren snabbt tillbaka med kompaniets tunga vapensystem, vilket inkluderar både kulsprutor och pansarrobotar.

För att träna funktionskedjan iscensätts det eldöverfall som beskrevs tidigare där en bandvagn slås ut och hela gruppen i den skadas. Simulerade skador inkluderar spräckta trumhinnor, svåra splitterskador och en person som brinner. För att realismen ska bli så hög som möjligt används en blandning av smink, proteser och, i den brännskadades fall, en brinnande docka som sjukvårdarna måste släcka innan soldaten kan tas omhand. Soldaterna löser effektivt och redigt sina uppgifter.

212:e ingenjörkompaniet kommer att delta i Aurora 17 som en del i det 500 man starka bidrag som Göta ingenjörregemente bidrar med. Den största försvarsövningen på årtionden står för dörren och ingenjörbataljonen är redo att leverera vår unika fältarbetskompetens.